tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Sinh Hùng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2176/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2176/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng Huy hiệu "Vì Nghĩa vụ Quốc tế"
2146/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2146/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
2141/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2141/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
88/2014/QH13
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
83/2014/QH13
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 83/2014/QH13
86/2014/QH13
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 86/2014/QH13 của Quốc hội : Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng
87/2014/QH13
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 87/2014/QH13
84/2014/QH13
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 84/2014/QH13
85/2014/QH13
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 85/2014/QH13
73/2014/QH13
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Công an nhân dân 2014
72/2014/QH13
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014
74/2014/QH13
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014
69/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 69/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT QUẢN LÝ,SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP
71/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014
70/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014
2128/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2128/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
68/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội
67/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đầu tư số 67/2014/QH13 của Quốc hội
64/2014/QH13
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 64/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
66/2014/QH13
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 66/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
65/2014/QH13
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật nhà ở số 65/2014/QH13 của Quốc hội
82/2014/QH13
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 82/2014/QH13 về thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 do Quốc hội ban hành
63/2014/QH13
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 63/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
62/2014/QH13
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 62/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN
81/2014/QH13
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 81/2014/QH13
61/2014/QH13
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 61/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
58/2014/QH13
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội
60/2014/QH13
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 60/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT HỘ TỊCH
57/2014/QH13
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 57/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI
59/2014/QH13
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 59/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
2074/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2074/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
79/2014/QH13
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 79/2014/QH13
2030/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2030/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
77/2014/QH13
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 77/2014/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do Quốc hội ban hành
78/2014/QH13
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 78/2014/QH13 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015
2028/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2028/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1982/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1982/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ sung kinh phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, viện trợ năm 2010
1939/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1939/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1938/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chưa được phân loại số 1938/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v xuất vắc xin, hóa chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 9
1921/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1921/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù, đày
1918/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1918/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
1901/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1901/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
827/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 22/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 827/NQ-UBTVQH13 năm 2014 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ) do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
1903/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1903/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
822/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 822/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "Kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO)"
821/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 821/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật"
820/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 820/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014"
1824/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1824/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
819/2014/UBTVQH13
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 819/2014/UBTVQH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
1813/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1813/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940