tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Sinh Hùng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1722/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1722/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1691/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1691/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
1676/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1676/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1614/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1614/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1537/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1537/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1526/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1526/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù, đày
1534/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1534/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1451/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1451/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố
1338/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1338/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1308/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1308/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
1299/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1299/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1291/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1291/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
1292/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1292/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
1267/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1267/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
783/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 783/NQ-UBTVQH13 năm 2014 về Chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015
1131/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1131/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1081/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1081/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1069/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1069/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
1049/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1049/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
1044/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1044/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
780/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 25/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 780/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015
74/2014/QH13
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 74/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
75/2014/QH13
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 75/2014/QH13 của Quốc hội về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII
73/2014/QH13
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 73/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
56/2014/QH13
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật quốc tịch Việt Nam số 56/2014/QH13 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2014
76/2014/QH13
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020
775/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 775/NQ-UBTVQH13 năm 2014 về nội dung giám sát "Hiệu quả tổng thể về kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh - quốc phòng của 02 dự án bô-xit Tân Rai và Nhân Cơ do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư" do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
55/2014/QH13
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 của Quốc hội
54/2014/QH13
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Hải quan của Quốc hội, số 54/2014/QH13
53/2014/QH13
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật công chứng số 53/2014/QH13 của Quốc hội
996/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 996/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch bệnh
993/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 993/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : về mua tạm trữ lúa, gạo Hè thu năm 2010
51/2014/QH13
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 51/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT PHÁ SẢN
52/2014/QH13
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 của Quốc hội
990/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 990/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
988/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 988/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
49/2014/QH13
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 của Quốc hội :
48/2014/QH13
Ngày ban hành 17/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 48/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
47/2014/QH13
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật nhật cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt nam số 47/2014/QH13 của Quốc hội
903/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 903/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
46/2014/QH13
Ngày ban hành 13/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung một số điều số 46/2014/QH13
895/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 895/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
893/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 893/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
891/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 891/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
890/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 890/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
880/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 880/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
71/2014/QH13
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Không còn phù hợp
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 của Quốc hội
72/2014/QH13
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 72/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
874/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định số 874/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
875/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 875/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940