tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Sinh Hùng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
835/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 835/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
830/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 830/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
70/2014/QH13
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 70/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
729/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 729/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
727/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 727/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
721/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 721/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
759/2014/UBTVQH13
Ngày ban hành 15/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 759/2014/UBTVQH13 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
694/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 694/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
690/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 690/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
634/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 634/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
631/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 631/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
628/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 628/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
596/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 596/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
570/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 570/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
556/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 556/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chinh phủ
561/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 561/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v xuất vắc xin LMLM dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Sơn La phòng, chống dịch bệnh
537/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 537/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
520/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 520/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
494/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 494/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
477/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 477/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
443/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 443/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất-kinh doanh
434/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 434/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
414/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 414/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
403/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 403/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
736/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 17/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 736/NQ-UBTVQH13 năm 2014 về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 cho dự án dự kiến hoàn thành trong 2 năm 2014-2015 nhưng chưa bố trí đủ vốn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
372/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 372/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
363/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 363/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
362/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 362/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
281/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 281/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
275/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 275/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
256/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 256/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v xuất vắc xin, hóa chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch LMLM
253/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 253/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
246/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 246/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ
218/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 218/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng có công với nước
217/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 217/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của thủ tướng Chính phủ
204/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 204/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010 cho 06 tập thể thuộc Bộ Giao thông vận tải
205/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 205/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010 về phong trào phát triển giao thông nông thôn - miền núi
184/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 184/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
182/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 182/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
163/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 163/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
09/2014/UBTVQH13
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13
74/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 74/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
28/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 28/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
719/2014/UBTVQH13
Ngày ban hành 06/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 719/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
22/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 22/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020"
719/2014/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 06/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 719/2014/NQ-UBTVQH13 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 64/2013/QH13 quy định thi hành Hiến pháp nước Việt Nam do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
718/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 02/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
08/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành 23/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13
712/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành 16/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Nghị quyết 712/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
66/2013/QH13
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 66/2013/QH13 của Quốc hội về việc điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 38/2004/QH11
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162