tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Sinh Hùng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1079-TC/QĐ/TCT
Ngày ban hành 21/11/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1079-TC/QĐ/TCT
4139-TC/TCT
Ngày ban hành 18/11/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 4139-TC/TCT
76-TC/TCDN
Ngày ban hành 15/11/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 76-TC/TCDN
4112-TC/TCT
Ngày ban hành 15/11/1996
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4112-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phối hợp thực hiện Chỉ thị số 790/TTg để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu NSNN 1996
67-TC/VI
Ngày ban hành 31/10/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 67-TC/VI
3805-TC/TCT
Ngày ban hành 25/10/1996
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc kiểm tra thu học phí đào tạo Luật giao thông và lệ phí thi, cấp bằng lái xe cơ giới đường bộ
3780-TC/TCNH
Ngày ban hành 24/10/1996
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong thị trường
3762-TC/TCNH
Ngày ban hành 23/10/1996
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3762-TC/TCNH của Bộ Tài chính về chủ trương phát hành xổ số đặc biệt đáp ứng nguồn vốn cho các mục tiêu xã hội
950-TC/HCSN
Ngày ban hành 17/10/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 950-TC/HCSN
56-TT/LB
Ngày ban hành 17/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 56-TT/LB
54-TC/TCNH
Ngày ban hành 14/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 54-TC/TCNH
53-TC/TCNH
Ngày ban hành 14/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 53-TC/TCNH
52-TC/CSTC
Ngày ban hành 12/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 52-TC/CSTC
38/TC-NSNN
Ngày ban hành 18/07/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 38/TC-NSNN
38-TC/NSNN
Ngày ban hành 18/07/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1997
36/TC-NSNN
Ngày ban hành 17/07/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 36/TC-NSNN
36-TC/NSNN
Ngày ban hành 17/07/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước
34-TC/KBNN
Ngày ban hành 11/07/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 34-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phát hành trái phiếu công trình thủy điện Yaly
34/TC-KBNN
Ngày ban hành 11/07/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 34/TC-KBNN
581/a-TC-QĐ-TCNH
Ngày ban hành 01/07/1996
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 581/a-TC-QĐ-TCNH
581a-TC/QĐ/TCNH
Ngày ban hành 01/07/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 581a-TC/QĐ/TCNH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tạm thời về các quy định chung của hợp đồng bảo hiểm
405/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/06/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 405/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bảo lãnh khoản vay của Ngân hàng Tái thiết Đức
1902TC/TCT
Ngày ban hành 05/06/1996
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc sử dụng Bảng kê hàng thu mua
04TC/TCNH
Ngày ban hành 05/01/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hưỡng dẫn sử dụng nguồn thu về xổ số theo quy định tại Chỉ thị số 814/TTg ngày 12-12-1995 và Quyết định số 861/TTg ngày 30-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ
02/TC-TCNH
Ngày ban hành 04/01/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/TC-TCNH
02-TC/TCNH
Ngày ban hành 04/01/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung việc thực hiện chế độ hoa hồng bảo hiểm
3805/TC
Ngày ban hành 01/01/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 3805/TC của Bộ Tài chính : Công văn về việc kiểm tra thu học phí đào tạo Luật giao thông và lệ phí thi, cấp bằng lái xe cơ giới đường bộ
04TC/TCNH
Ngày ban hành 12/12/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04TC/TCNH-1995 hướng dẫn sử dụng nguồn thu về xổ số theo Chỉ thị 814/TTg-1995 và Quyết định 861/TTg-1995 do Bộ Tài chính ban hành
1235-TC/QĐ/TCNH
Ngày ban hành 09/12/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc tái bảo hiểm bắt buộc
76-TC/TCNH
Ngày ban hành 25/10/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 76-TC/TCNH về việc quy định chế độ hoa hồng bảo hiểm
73-TC/TCNH
Ngày ban hành 09/10/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 73-TC/TCNH của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ nông dân của hội nông dân Việt nam.
73/TC/TCNH
Ngày ban hành 09/10/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 73/TC/TCNH của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ nông dân của hội nông dân Việt nam.
927TC/QĐ/TCNH
Ngày ban hành 18/08/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 927TC/QĐ/TCNH
927/TC/QĐ/TCNH
Ngày ban hành 18/08/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 927/TC/QĐ/TCNH của Bộ Tài chính : Quyết định về việc sửa đổi phạm vi áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm
54-TC/TCCB
Ngày ban hành 14/07/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 54-TC/TCCB hướng dẫn nội dung công tác quản lý công sản Sở tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố thuộc Trung ương
54/TC/TCCB
Ngày ban hành 14/07/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 54/TC/TCCB của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn về nội dung công tác quản lý công sản của Sở tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
663-TC/QĐ-TCNH
Ngày ban hành 24/06/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 663-TC/QĐ-TCNH của Bộ Tài chính về việc ban hành quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng
663/TC-QĐ-TCNH
Ngày ban hành 24/06/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 663/TC-QĐ-TCNH
663/TC/QĐ-TCNH
Ngày ban hành 24/06/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 663/TC/QĐ-TCNH của Bộ Tài chính : Quyết định ban hành quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng
24/TC/NSNN
Ngày ban hành 25/03/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 24/TC/NSNN của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn sửa đổi Mục III, Thông tư số 30/TC-NSNN ngày 5-4-1994
24/TC-NSNN
Ngày ban hành 25/03/1995
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 24/TC-NSNN
16/TC-NSNN
Ngày ban hành 07/03/1995
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 16/TC-NSNN
16/TC/NSNN
Ngày ban hành 07/03/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 16/TC/NSNN của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước
16-TC/NSNN
Ngày ban hành 07/03/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16-TC/NSNN sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước
13/TC/ KBNN
Ngày ban hành 16/02/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/TC/ KBNN của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, cho vay vốn ngân sách Nhà nước theo quyết định 327/ CT
13TC/KBNN
Ngày ban hành 16/02/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, cho vay vốn ngân sách Nhà nước theo quyết định 327/ CT
13TC/KBNN
Ngày ban hành 16/02/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13 TC/ KBNN hướng dẫn quản lý cấp phát cho vay vốn ngân sách Nhà nước hướng dẫn quyết định 327/ CT
11/TC/ V1
Ngày ban hành 09/02/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 11/TC/ V1 của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn sửa đổi một số qui định tại Thông tư Liên Bộ số 63 TT/LB ngày 6/8/1994 của Bộ Tài chính và Ban Tài chính - Quản trị Trung ương
11TC/V1
Ngày ban hành 09/02/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11-TC/ V1 sửa đổi Thông tư Liên Bộ 63 TT/LB thủ tục trợ cấp
11TC/V1
Ngày ban hành 09/02/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn sửa đổi một số qui định tại Thông tư Liên Bộ số 63 TT/LB ngày 6/8/1994 của Bộ Tài chính và Ban Tài chính - Quản trị Trung ương
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940