tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Sinh Hùng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
76/TC/TCNH
Ngày ban hành 25/01/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 76/TC/TCNH của Bộ Tài chính : Thông tư quy định chế độ hoa hồng bảo hiểm
76-TC/TCNH
Ngày ban hành 25/01/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư quy định chế độ hoa hồng bảo hiểm
10/TC/V1
Ngày ban hành 24/01/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 10/TC/V1 của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong chỉ thị số 426 /TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan
10-TC/V1
Ngày ban hành 24/01/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10-TC/V1 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong chỉ thị số 426/TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan
13/TC/TCT-QĐ
Ngày ban hành 06/01/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 13/TC/TCT-QĐ của Bộ Tài chính : Quyết định về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng
13-TC/TCT-QĐ
Ngày ban hành 06/01/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13-TC/TCT-QĐ sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng
13 TC/TCT-QĐ
Ngày ban hành 06/01/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng
105TC/ĐT
Ngày ban hành 08/12/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn bảo hiểm các công trình xây dựng
105/TC/ĐT
Ngày ban hành 08/12/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 105/TC/ĐT của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn bảo hiểm các công trình xây dựng
70-TC/TCT
Ngày ban hành 18/11/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 70-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu ngân sách đối với việc cấp giấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất đai ở đô thị theo NĐ số 60/CP ngày 5/7/1994 và việc mua bán kinh doanh nhà ở theo NĐ 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ
94TT/LB
Ngày ban hành 14/11/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 94TT/LB của Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17-08-1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất
92-TC/ĐT
Ngày ban hành 07/11/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thẩm định kết quả đấu thầu dự án đầu tư của Hội đồng xét thầu Quốc hội
70-TC/TCT
Ngày ban hành 18/08/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 70-TC/TCT của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu Ngân sách đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo Nghị định số 60-CP ngày 5-7-1994 và việc mua bán và kinh doanh nhà ở theo Nghị định số 61-Cp ngày
70/TC/TCT
Ngày ban hành 18/08/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 70/TC/TCT của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn thực hiện các khoản thu Ngân sách đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo Nghị định số 60-CP ngày 5-7-1994 và việc mua bán và kinh doanh nhà ở theo Nghị định số 61-Cp ngày
69/TC/ĐT
Ngày ban hành 17/08/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 69/TC/ĐT của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn việc thu nộp và sử dụng tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê
45-TC/CĐKT
Ngày ban hành 30/05/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm
45/TC-CĐKT
Ngày ban hành 30/05/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 45/TC-CĐKT chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp bảo hiểm
47-TC/CĐTC
Ngày ban hành 26/06/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ
319-TC/CĐTC
Ngày ban hành 28/05/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 319-TC/CĐTC của Bộ Tài chính về việc chỉ số giá cả làm căn cứ thanh toán công trái xây dựng tổ quốc có kỳ hạn 5 năm, đến hạn thanh toán từ 8/6/1993 đến hết 31/12/93
38-TC/CĐTC
Ngày ban hành 11/05/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết
32-TC/ĐT
Ngày ban hành 07/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, cho vay vốn NSNN đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước
32-BTC/ĐT
Ngày ban hành 07/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 32-BTC/ĐT năm 1993 hướng dẫn quản lý, cấp phát, cho vay vốn NSNN đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước do Bộ Tài chính ban hành
30-TC/CĐTC
Ngày ban hành 05/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn chế độ bảo toàn và phát triển vốn đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng đầu tư và phát triển
21-TC/ĐT
Ngày ban hành 19/03/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thẩm tra luận chứng kinh kế kỹ thuật
21-BTC/ĐT
Ngày ban hành 19/03/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 21-BTC/ĐT năm 1993 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thẩm tra luận chứng kinh kế kỹ thuật do Bộ tài chính ban hành
109/LĐTBXH/QĐ
Ngày ban hành 05/03/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 109/LĐTBXH/QĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Quyết định về hệ số trượt giá để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh
10-/LĐTBXH/QĐ
Ngày ban hành 05/03/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10-/LĐTBXH/QĐ
109-LĐTBXH/QĐ
Ngày ban hành 05/03/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về hệ số trượt giá để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh
13/TC/ĐT
Ngày ban hành 02/03/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/TC/ĐT của Bộ Tài chính : Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và đền bù thiệt hại đất nông nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác
13-TC/ĐT
Ngày ban hành 02/03/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13-TC/ĐT
05-TC/ĐT
Ngày ban hành 18/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 179/TTg ngày 22/12/1992 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn khấu hao cơ bản
84-TC/KBNN
Ngày ban hành 11/06/1990
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc thu nộp ngân sách của xí nghiệp quốc doanh qua hệ thống kho bạc Nhà nước
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940