tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Sinh Hùng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
69/2013/QH13
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 69/2013/QH13 của Quốc hội về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII
68/2013/QH13
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 68/2013/QH13 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân
67/2013/QH13
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
45/2013/QH13
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội
65/2013/QH13
Ngày ban hành 28/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 65/2013/QH13 của Quốc hội về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016
Khongso
Ngày ban hành 28/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp 2013
64/2013/QH13
Ngày ban hành 28/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội : Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
63/2013/QH13
Ngày ban hành 27/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm
62/2013/QH13
Ngày ban hành 27/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 62/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện
Hiến pháp năm 2013
Ngày ban hành 27/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiến pháp năm 2013 của Quốc hội
2284/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2284/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng"
43/2013/QH13
Ngày ban hành 26/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đấu thầu 2013
44/2013/QH13
Ngày ban hành 26/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 44/2013/QH13 của Quốc hội : Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
41/2013/QH13
Ngày ban hành 25/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 41/2013/QH13 của Quốc hội : Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
42/2013/QH13
Ngày ban hành 25/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 42/2013/QH13 của Quốc hội : Luật tiếp công dân
43/2013/QH13
Ngày ban hành 25/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
40/2013/QH13
Ngày ban hành 22/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 40/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
39/2013/QH13
Ngày ban hành 16/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
38/2013/QH13
Ngày ban hành 16/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội : Luật việc làm
61/2013/QH13
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 61/2013/QH13 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014
2178/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2178/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
2177/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2177/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
54/2013/QH13
Ngày ban hành 12/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 54/2013/QH13 của Quốc hội về việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013
57/2013/QH13
Ngày ban hành 12/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 57/2013/QH13 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014
2170/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2170/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
53/2013/QH13
Ngày ban hành 11/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 53/2013/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
2083/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2083/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
2075/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2075/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
2081/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2081/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1994/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1994/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1981/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1981/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
1963/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1963/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1976/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1976/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1975/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1975/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
1977/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1977/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
1962/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1962/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1949/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1949/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
1950/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1950/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng cạnh tranh
1907/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1907/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại do hạn hán, bão số 3, mưa lũ
1911/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1911/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1900/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1900/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1899/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1899/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
1854/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1854/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
1851/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1851/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng Kỷ niệm chương "Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày"
670a/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành 14/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 670a/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi tỷ lệ phần trăm được trích, được sử dụng từ số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị trong Nghị quyết 794/2009/ NQ-UBTVQH12 ngày 22/06/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
1840/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1840/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1847/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1847/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1839/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1839/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
1838/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1838/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1826/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1826/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162