tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Sinh Hùng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1812/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1812/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1810/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1810/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1800/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1800/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1801/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1801/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1798/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1798/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1793/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1793/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1788/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1788/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1616/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1616/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1617/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1617/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1621/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1621/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1615/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1615/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1612/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1612/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng kỷ niệm chương Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù, đày
1546/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1546/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1539/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1539/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1538/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1538/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
1536/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1536/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1530/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1530/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1529/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1529/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1504/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1504/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v sửa đổi một số nội dung tại Điều 3 Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên
1512/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1512/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1510/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1510/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1505/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1505/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1509/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1509/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1515/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1515/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1508/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1508/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1395/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1395/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1394/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1394/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1361/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1361/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1298/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1298/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1268/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1268/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
1254/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1254/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
1239/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1239/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v cấp Bằng Tổ quốc ghi công
621/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 22/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 621/NQ-UBTVQH13 năm 2013 về Chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2014
1205/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1205/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ nhiệm ông Bạch Văn Mừng, giữ chức Cục trưởng Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương
1133/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1133/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1123/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1123/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
07/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành 12/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
1125/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1125/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1119/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1119/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1115/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1115/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
618/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành 10/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 618/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 417/2003/NQ-UBTVQH11 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội
616/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 09/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 616/NQ-UBTVQH13 thực hiện Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
1114/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1114/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1113/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1113/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1064/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1064/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1060/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1060/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1061/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1061/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1058/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1058/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1051/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1051/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
50/2013/QH13
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 50/2013/QH13 kết quả giám sát "Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012" do Quốc hội ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940