tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Sinh Hùng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
980/QĐ-TTG
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 980/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
979/QĐ-TTG
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 979/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
52/2013/QH13
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 52/2013/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII
49/2013/QH13
Ngày ban hành 21/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 49/2013/QH13 của Quốc hội : Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
47/2013/QH13
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 47/2013/QH13 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014
48/2013/QH13
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 48/2013/QH13 đàm phán, ký thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào do Quốc hội ban hành
37/2013/QH13
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 37/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp
35/2013/QH13
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 35/2013/QH13 của Quốc hội : Luật hòa giải cơ sở
36/2013/QH13
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật cư trú sửa đổi, bổ sung số 36/2013/QH13 của Quốc hội
30/2013/QH13
Ngày ban hành 19/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 30/2013/QH13 của Quốc hội : Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
33/2013/QH13
Ngày ban hành 19/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 33/2013/QH13 của Quốc hội : Luật phòng, chống thiên tai
32/2013/QH13
Ngày ban hành 19/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
31/2013/QH13
Ngày ban hành 19/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
962/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 962/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
29/2013/QH13
Ngày ban hành 18/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 29/2013/QH13 của Quốc hội : Luật khoa học và công nghệ
45/2013/QH13
Ngày ban hành 18/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 do Quốc hội ban hành
934/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 934/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù, đày
28/2013/QH13
Ngày ban hành 12/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 28/2013/QH13 của Quốc hội : Luật phòng, chống khủng bố
924/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 924/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
919/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 919/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
44/2013/QH13
Ngày ban hành 11/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 44/2013/QH13 kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ
44/2013/QH13'
Ngày ban hành 11/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 44/2013/QH13 của Quốc hội về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
896/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 896/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
886/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 886/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
847/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 847/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
843/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 843/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
838/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 838/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
825/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 825/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v Phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010
42/2013/QH13
Ngày ban hành 24/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 42/2013/QH13 miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước
42/2013/QH13'
Ngày ban hành 24/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 42/2013/QH13 của Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước
43/2013/QH13
Ngày ban hành 24/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 43/2013/QH13 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng bổ nhiệm Bộ trưởng
43/2013/QH13'
Ngày ban hành 24/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 43/2013/QH13 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính
41/2013/QH13
Ngày ban hành 23/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 41/2013/QH13 năm 2013 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng miễn nhiệm
41/2013/QH13'
Ngày ban hành 23/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 41/2013/QH13 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính
725/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 725/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
706/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 706/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
693/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 693/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
692/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 692/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
689/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 689/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
681/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 681/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
647/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 647/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
646/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 646/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
617/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 617/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
618/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 618/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
619/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 619/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
612/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 612/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
597/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 597/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
595/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 595/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
569/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 569/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : V/v tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
551/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 551/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940