tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Tấn Dũng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
58/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
56/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 56/2015/NĐ-CP về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
53/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 53/2015/NĐ-CP Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
06/CT-TTg
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012
24/CT-TTg
Ngày ban hành 05/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 24/CT-TTg về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan
53/NQ-CP
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 53/NQ-CP PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2014
47/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
04/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
218/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
167/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình
64/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng
63/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 63/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
58/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
36/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
11/CT-TTg
Ngày ban hành 17/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
12/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
01/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 01/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa
121/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 121/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
111/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
51/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
10/2007/QĐ-TTg
Ngày ban hành 23/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
73/2000/QĐ-TTg
Ngày ban hành 21/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 73/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển Công ty Tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai thành Công ty cổ phần
72/2000/QĐ-TTg
Ngày ban hành 21/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 72/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt
41/2000/QĐ-TTg
Ngày ban hành 28/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 41/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển Công ty Bê tông 620 thành Công ty cổ phần
10/2000/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 10/2000/NĐ-CP của Chính phủ : V/v quy định tiền lương tối thiểu trong các doanh nghiệp
37/2000/QĐ-TTg
Ngày ban hành 24/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm (áp dụng cho tàu biển 11.500 tấn, động cơ đốt trong dưới 30 mã lực, máy thu hình màu) (kèm phụ lục)
09/2000/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 09/2000/NĐ-CP của Chính phủ : Về ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2000 (kèm danh mục)
34/2000/QĐ-TTg
Ngày ban hành 10/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 34/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà quận Tân Bình thành Công ty Cổ phần
233/1999/QĐ-TTg
Ngày ban hành 20/12/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 233/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế Bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng
162/1999/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/11/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 162/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 quy định chi tiết một số điều của bộ Luật Lao động về an toàn vệ sinh lao động
121/1999/QĐ-TTg
Ngày ban hành 08/05/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162