tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Thị Nghĩa

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
5886/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5886/QĐ-BGDĐT 2017 phòng chống bạo lực học đường cơ sở giáo dục mầm non
31/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông
178/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 178/KH-BGDĐT chỉ thị 05-CT/TW 27/CT-TTG học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2017
02/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT hướng dẫn 152/2007/QĐ-TTg học bổng chính sách học sinh sinh viên
777/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 777/QĐ-BGDĐT đính chính 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non 2017
975/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 975/BGDĐT-CTHSSV Quyết định 1501/QĐ-TTg giáo dục lý tưởng cách mạng 2015 2020
728/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 728/QĐ-BGDĐT Điều lệ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học Trung học 2017
110/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 110/KH-BGDĐT triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học 2017
01/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT Thông tư Chương trình giáo dục mầm non 2017
196/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 196/QĐ-BGDĐT phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng 2017
28/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non kèm theo 17/2009/TT-BGDĐT
5875/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 14/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5875/QĐ-BGDĐT tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới 2016
5596/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT kế hoạch ngành Giáo dục thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg 2016
5532/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5532/BGDĐT-CTHSSV triển khai Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV AIDS 2016
801/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 801/KH-BGDĐT phòng chống tai nạn thương tích trẻ em của ngành giáo dục 2016 2020
5402/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5402/BGDĐT-CTHSSV phát động cuộc thi Giao thông học đường 2016 2017
5300/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5300/BGDĐT-CTHSSV Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2016
4725/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4725/QĐ-BGDĐT mô đun bồi dưỡng giáo viên dạy hòa nhập học sinh khuyết tật tiểu học 2016
2805/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2805/QĐ-BGDĐT thực hiện tăng cường chuẩn bị tiếng Việt trẻ mầm non học sinh tiểu học 2016
2704/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2704/QĐ-BGDĐT công nhận Lạng Sơn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi 2016
458/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 04/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 458/KH-BGDĐT đào tạo bồi dưỡng nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục mầm non 2016
2189/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2189/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV 2016
2186/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2186/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 2016
2188/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2188/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 2016
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV tiêu chuẩn nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BTC hướng dẫn 53/2015/QĐ-TTg nội trú sinh viên cao đẳng
1450/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT Thể lệ Cuộc thi tuổi trẻ học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2016
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi học bổng chính sách học sinh sinh viên
13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình
1761/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 21/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1761/BGDĐT-CTHSSV giáo dục tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ em học sinh 2016
10/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT quy chế công tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
129/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 129/KH-BGDĐT giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống thanh thiếu niên nhi đồng 2016
990/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 16/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 990/BGDĐT-CTHSSV phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika gây nên 2016
955/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 15/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 955/BGDĐT-CTHSSV học sinh ký cam kết thực hiện pháp luật an toàn phương tiện cơ giới đường bộ
112/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 112/KH-BGDĐT tổ chức hội khỏe Phù Đổng toàn quốc IX 2016
687/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 687/BGDĐT-CTHSSV quản lý thu gom tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng cơ sở giáo dục 2016
410/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 410/QĐ-BGDĐT giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống thanh thiếu niên 2015 2020 2016
189/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 189/BGDĐT-CTHSSV tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trường học 2016
01/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 15/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú
173/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành 14/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 173/BGDĐT-GDMN chính sách trẻ em giáo viên mầm non 2016
34/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 34/2015/TT-BGDĐT chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái M'Nông
05/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 24/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT quy chế tổ chức hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
04/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 24/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT Điều lệ trường mầm non 2015
30/2015/TTBGDĐT
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 30/2015/TT BGDĐT sửa đổi tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc bán trú
30/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 30/2015/TT-BGDĐT
6050/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 18/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6050/BGDĐT-CTHSSV báo cáo tổng kết công tác nước sạch vệ sinh môi trường 2012 2015
5299/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5299/QĐ-BGDĐT sửa đổi nghiệp vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em mẫu giáo tư thục 1923/QĐ-BGDĐT 2015
4903/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4903/QĐ-BGDĐT công bố thủ tục hành chính của Bộ Giáo dục Đào tạo 2015
5297/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành 14/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5297/BGDĐT-GDMN triển khai Chỉ thị 09/CT-TTg trường mầm non khu công nghiệp khu chế xuất 2015
4869/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 21/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4869/BGDĐT-CTHSSV bảo vệ an ninh quốc gia an toàn xã hội chống tội phạm ngành giáo dục 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940