tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Văn Cẩn

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
235/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 235/QĐ-TCHQ 2018 Quy định xử lý sau thanh tra kiểm tra trong ngành Hải quan
555/CT-TCHQ
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 555/CT-TCHQ 2018 triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
168/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 168/QĐ-TCHQ 2018 chức năng Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan
169/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 169/QĐ-TCHQ 2018 Quy chế hoạt động của Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan
1193/CT-TCHQ
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 1193/CT-TCHQ triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2017
188/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-TCHQ Quy chế hoạt động công vụ Hải quan Việt Nam 2017
98/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 17/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 98/QĐ-TCHQ Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Khoa học 2017
4293/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 12/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4293/QĐ-TCHQ chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Hải quan tỉnh liên tỉnh thành phố 2016
4291/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 12/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4291/QĐ-TCHQ chức năng quyền hạn đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh 2016
3899/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3899/QĐ-TCHQ Quy chế quản lý sử dụng đường dây nóng xử lý tin báo đường dây nóng 2016
3061/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3061/QĐ-TCHQ nhiệm vụ quyền hạn tổ chức phòng thuộc cục điều tra chống buôn lậu 2016
3069/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3069/QĐ-TCHQ nhiệm vụ quyền hạn đội quản lý huấn luyện chó nghiệp vụ chống buôn lậu 2016
3064/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3064/QĐ-TCHQ nhiệm vụ quyền hạn tổ chức đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy 2016
3068/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3068/QĐ-TCHQ nhiệm vụ quyền hạn tổ chức của đội điều tra hình sự chống buôn lậu 2016
3036/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3036/QĐ-TCHQ tiêu chuẩn lãnh đạo phó vụ trưởng tương đương 2016
3066/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3066/QĐ-TCHQ nhiệm vụ quyền hạn đội Kiểm soát buôn lậu hàng giả quyền sở hữu trí tuệ 2016
3062/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3062/QĐ-TCHQ nhiệm vụ quyền hạn tổ chức đội Kiểm soát chống buôn bắc trung nam 2016
3063/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3063/QĐ-TCHQ nhiệm vụ quyền hạn tổ chức hải đội kiểm soát trên biển 2016
2558/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2558/QĐ-TCHQ chức năng quyền hạn tổ chức các Phòng thuộc Cục Kiểm định hải quan 2016
2557/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2557/QĐ-TCHQ quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Phân tích Cục Kiểm định hải quan 2016
2555/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2555/QĐ-TCHQ chức năng quyền hạn tổ chức Phòng thuộc Cục Thuế xuất nhập khẩu 2016
2556/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2556/QĐ-TCHQ chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Chi cục Kiểm định hải quan 2016
2456/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 08/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2456/QĐ-TCHQ chức năng quyền hạn tổ chức Phòng thuộc Cục Công nghệ thông tin 2016
2455/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 08/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2455/QĐ-TCHQ hoạt động Trung tâm vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan 2016
2448/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2448/QĐ-TCHQ quy định xét công nhận sáng kiến 2016
2439/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2439/QĐ-TCHQ chức năng quyền hạn tổ chức Chi cục thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan 2016
2438/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2438/QĐ-TCHQ chức năng quyền hạn tổ chức các Phòng thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan 2016
2428/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2428/QĐ-TCHQ chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Trường Hải quan 2016
2425/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2425/QĐ-TCHQ chức năng nhiệm vụ tổ chức các Phòng Viện Nghiên cứu Hải quan 2016
2426/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2426/QĐ-TCHQ chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức các Phòng Cục Quản lý rủi ro 2016
2386/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2386/QĐ-TCHQ chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức các Phòng Đại diện Văn phòng 2016
2368/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 26/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2368/QĐ-TCHQ chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Phòng thuộc Cục Tài vụ Quản trị 2016
2366/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 26/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2366/QĐ-TCHQ tổ chức hoạt động ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Cục Tài vụ 2016
2034/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2034/QĐ-TCHQ lập Tổ kiểm soát Hải quan Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh Quảng Ninh 2016
2017/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 06/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2017/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên 2016
2018/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 06/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2018/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên 2016
2019/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 06/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2019/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên 2016
1986/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1986/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên 2016
1917/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1917/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên 2016
1915/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1915/QĐ-TCHQ gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên 2016
1916/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1916/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên 2016
1854/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1854/QĐ-TCHQ gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên 2016
1853/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1853/QĐ-TCHQ gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên 2016
1722/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1722/QĐ-TCHQ hành động thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh 2016
1650/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1650/QĐ-TCHQ lập đội Nghiệp vụ ICD Thành Đạt Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái 2016
1640/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1640/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên 2016
1639/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1639/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên 2016
1012/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 19/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1012/QĐ-TCHQ Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Tổng cục Hải quan 2016
1504/TCHQ-ĐTCBL
Ngày ban hành 29/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1504/TCHQ-ĐTCBL tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát xăng dầu 2016
2496/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 24/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2496/BTC-TCHQ áp dụng chính sách thuế thống nhất hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án đầu tư
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162