tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Văn Tùng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
29/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 29/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng tại phiên họp biên soạn Bách khoa toàn thư
17/TB-VPCP
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 17/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng phiên họp về ứng dụng công nghệ thông tin
15/TB-VPCP
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 15/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng về thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP
13/TB-VPCP
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 13/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Trưởng Ban Chỉ đạo về Du lịch
12/TB-VPCP
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 12/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng về Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
43/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở Hải Phòng
605/TB-VPCP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 605/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
604/TB-VPCP
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 604/TB-VPCP 2017 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng người cao tuổi Việt Nam
602/TB-VPCP
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 602/TB-VPCP 2017 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng xác định hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin
600/TB-VPCP
Ngày ban hành 23/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 600/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo Bắc Kạn
595/TB-VPCP
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 595/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ vệ sinh an toàn thực phẩm
599/TB-VPCP
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 599/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc Họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em
589/TB-VPCP
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 589/TB-VPCP 2017 kết luận tại hội nghị phòng chống AIDS tệ nạn ma túy mại dâm
3432/QĐ-CT
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3432/QĐ-CT 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm Hải Phòng
573/TB-VPCP
Ngày ban hành 14/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 573/TB-VPCP 2017 nghỉ lễ tết cán bộ công chức viên chức 2018
149/TB-VPCP
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 149/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng 2017
2676/VPCP-TTĐT
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2676/VPCP-TTĐT kiểm tra xử lý tình trạng trộm cắp rút ruột mang đi tiêu thụ dầu máy bay 2017
2574/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 20/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2574/VPCP-KGVX việc ngộ độc rượu xảy ra tại xã Ma Ly Chải huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu 2017
2499/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2499/VPCP-KGVX vỡ đập bùn thải khai thác thiếc Châu Thành Quỳ Hợp Nghệ An 2017
138/TB-VPCP
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 138/TB-VPCP kết luận quy chế phối hợp công tác Chính phủ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 2017
2375/VPCP-NC
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2375/VPCP-NC thành lập giải thể nhập chia điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 2017
2249/VPCP-QHĐP
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2249/VPCP-QHĐP vận động 5 tiết kiệm 2017
2274/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2274/VPCP-KGVX tác động Cách mạng công nghiệp lần 4 đến thị trường lao động 2017
2074/VPCP-QHĐP
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2074/VPCP-QHĐP xem xét giải quyết kiến nghị của tỉnh Nam Định 2017
2071/VPCP-QHĐP
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2071/VPCP-QHĐP xem xét giải quyết kiến nghị của tỉnh Nam Định 2017
2072/VPCP-QHĐP
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2072/VPCP-QHĐP xem xét giải quyết kiến nghị của tỉnh Nam Định 2017
2070/VPCP-QHĐP
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2070/VPCP-QHĐP xem xét giải quyết kiến nghị của tỉnh Nam Định 2017
2073/VPCP-QHĐP
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2073/VPCP-QHĐP xem xét giải quyết kiến nghị của tỉnh Nam Định 2017
2022/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2022/VPCP-KGVX Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 2016 2017
117/TB-VPCP
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 117/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Đề nghị Chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2018 2017
403/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 403/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Phó Trưởng phòng Hải Phòng
102/TB-VPCP
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 102/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Hội nghị Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế 2017
84/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 84/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng cuộc họp chuẩn bị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã 2017
322/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 322/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý các phòng đơn vị Hải Phòng
326/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 326/2017/QĐ-UBND quản lý chiếu sáng đô thị Hải Phòng
82/TB-VPCP
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 82/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hội nghị về Chỉ số Chính phủ Điện tử 2017
309/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 309/2017/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Nông nghiệp Hải Phòng
306/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 306/2017/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Tài nguyên thực hiện quản lý lĩnh vực đất đai Hải Phòng
299/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 299/2017/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Hải Phòng
69/TB-VPCP
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 69/TB-VPCP kết luận Thủ tướng buổi làm việc với tỉnh Bình Dương 2017
275/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 275/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định điều kiện tiêu chuẩn chức danh đối với lãnh đạo Hải Phòng
52/TB-VPCP
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 52/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ Hội nghị tổng kết công tác 2016 2017
54/TB-VPCP
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 54/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Hội nghị tổng kết công tác 2016 2017
49/TB-VPCP
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 49/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng làm việc với Kiểm toán Nhà nước 2017
231/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 231/2017/QĐ-UBND cơ chế trợ giá hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt Hải Phòng
37/TB-VPCP
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 37/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hội nghị đánh giá thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ 2017
42/TB-VPCP
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 42/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn 2017
204/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 204/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước Hải Phòng
43/TB-VPCP
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 43/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Hội nghị trực tuyến toàn quốc phòng chống ma túy 2017
28/TB-VPCP
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 28/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 2017
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940