Văn bản được ký bởi Nguyễn Văn Tùng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
149/TB-VPCP
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 149/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng 2017
2676/VPCP-TTĐT
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2676/VPCP-TTĐT kiểm tra xử lý tình trạng trộm cắp rút ruột mang đi tiêu thụ dầu máy bay 2017
2574/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 20/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2574/VPCP-KGVX việc ngộ độc rượu xảy ra tại xã Ma Ly Chải huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu 2017
2499/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2499/VPCP-KGVX vỡ đập bùn thải khai thác thiếc Châu Thành Quỳ Hợp Nghệ An 2017
138/TB-VPCP
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 138/TB-VPCP kết luận quy chế phối hợp công tác Chính phủ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 2017
2375/VPCP-NC
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2375/VPCP-NC thành lập giải thể nhập chia điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 2017
2249/VPCP-QHĐP
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2249/VPCP-QHĐP vận động 5 tiết kiệm 2017
2274/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2274/VPCP-KGVX tác động Cách mạng công nghiệp lần 4 đến thị trường lao động 2017
2070/VPCP-QHĐP
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2070/VPCP-QHĐP xem xét giải quyết kiến nghị của tỉnh Nam Định 2017
2071/VPCP-QHĐP
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2071/VPCP-QHĐP xem xét giải quyết kiến nghị của tỉnh Nam Định 2017
2074/VPCP-QHĐP
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2074/VPCP-QHĐP xem xét giải quyết kiến nghị của tỉnh Nam Định 2017
2073/VPCP-QHĐP
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2073/VPCP-QHĐP xem xét giải quyết kiến nghị của tỉnh Nam Định 2017
2072/VPCP-QHĐP
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2072/VPCP-QHĐP xem xét giải quyết kiến nghị của tỉnh Nam Định 2017
2022/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2022/VPCP-KGVX Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 2016 2017
117/TB-VPCP
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 117/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Đề nghị Chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2018 2017
403/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 403/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng Phó Trưởng phòng Hải Phòng
102/TB-VPCP
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 102/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Hội nghị Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế 2017
84/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 84/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng cuộc họp chuẩn bị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã 2017
322/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 322/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý các phòng đơn vị Hải Phòng
326/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 326/2017/QĐ-UBND quản lý chiếu sáng đô thị Hải Phòng
82/TB-VPCP
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 82/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hội nghị về Chỉ số Chính phủ Điện tử 2017
309/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 309/2017/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Nông nghiệp Hải Phòng
306/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 306/2017/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Tài nguyên thực hiện quản lý lĩnh vực đất đai Hải Phòng
299/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 299/2017/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Hải Phòng
275/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 275/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định điều kiện tiêu chuẩn chức danh đối với lãnh đạo Hải Phòng
69/TB-VPCP
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 69/TB-VPCP kết luận Thủ tướng buổi làm việc với tỉnh Bình Dương 2017
52/TB-VPCP
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 52/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ Hội nghị tổng kết công tác 2016 2017
54/TB-VPCP
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 54/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Hội nghị tổng kết công tác 2016 2017
231/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 231/2017/QĐ-UBND cơ chế trợ giá hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt Hải Phòng
49/TB-VPCP
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 49/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng làm việc với Kiểm toán Nhà nước 2017
204/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 204/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước Hải Phòng
37/TB-VPCP
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 37/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hội nghị đánh giá thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ 2017
42/TB-VPCP
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 42/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn 2017
43/TB-VPCP
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 43/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Hội nghị trực tuyến toàn quốc phòng chống ma túy 2017
28/TB-VPCP
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 28/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 2017
26/TB-VPCP
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 26/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Hội nghị các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam 2017
23/TB-VPCP
Ngày ban hành 19/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 23/TB-VPCP kết luận Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác 2017
02/CT-UBND
Ngày ban hành 10/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-UBND tăng cường công tác phòng chữa cháy cứu nạn cứu hộ Hải Phòng 2017
3425/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3425/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng
3044/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3044/2016/QĐ-UBND cơ chế hỗ trợ lãi suất vay cơ chế trợ giá vận tải hành khách Hải Phòng
10384/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 01/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10384/VPCP-KGVX xây dựng đô thị thông minh bền vững trên thế giới và Việt Nam 2016
10282/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10282/VPCP-KGVX danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo 2016
10295/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10295/VPCP-KGVX Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm 2016
34/CT-UBND
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 34/CT-UBND tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công Hải Phòng 2016
2919/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 2919/2016/QĐ-UBND quản lý sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan tổ chức Hải Phòng 2016
378/TB-VPCP
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 378/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buổi làm việc Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
2882/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2882/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Lao động Thương binh Xã hội Hải Phòng 2016
9948/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9948/VPCP-KGVX hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP 2016
9936/VPCP-TTĐT
Ngày ban hành 17/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9936/VPCP-TTĐT kiểm tra xử lý thông tin 2016
9858/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 16/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9858/VPCP-KGVX trẻ em con phụ nữ Việt kết hôn người nước ngoài trở về sống tại Việt Nam 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162