tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Xuân Cường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1263/CĐ-BNN-TY
Ngày ban hành 05/02/2018
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1263/CĐ-BNN-TY 2018 biện pháp chống Cúm gia cầm ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9
01/2018/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT Danh mục giống vật nuôi được sản xuất kinh doanh tại Việt Nam
5329/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5329/QĐ-BNN-KH 2017 Kế hoạch thực hiện 99/NQ-CP kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
10548/CT-BNN-QLCL
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10548/CT-BNN-QLCL 2017 tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết
10547/CT-BNN-TCLN
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10547/CT-BNN-TCLN 2017 thực hiện Tết trồng cây chủ động phòng cháy chữa cháy rừng
558/QĐ-BNN-BVTV
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 558/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang mọt lạc serratus 2017
278/QĐ-BNN-BVTV
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 278/QĐ-BNN-BVTV loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2.4 d paraquat 2017
266/QĐ-BNN-TTR
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 266/QĐ-BNN-TTr thanh tra kiểm tra chuyên ngành quản lý vật tư nông nghiệp 2017
238/QĐ-BNN-PC
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 238/QĐ-BNN-PC Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2017
226/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 09/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 226/QĐ-BNN-KH Kế hoạch hành động thực hiện 01/NQ-CP 2017
41/CĐ-TW
Ngày ban hành 06/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 41/CĐ-TW chủ động phòng tránh ứng phó hạn chế thiệt hại 2016
29/CĐ-TW
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 29/CĐ-TW ứng phó mưa lũ bão 2016
27/CĐ-TW
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 27/CĐ-TW đối phó mưa lũ triều cường 2016
22/CĐ-TW
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 22/CĐ-TW chủ động đối phó diễn biến áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão 2016
3540/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3540/QĐ-BNN-KH chương trình hành động thực hiện 64/NQ-CP 2016
3486/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3486/QĐ-BNN-KH thực hiện 71/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 2016
19/CĐ-TW
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 19/CĐ-TW chủ động đối phó diễn biến cơn áp thấp nhiệt đới 2016
17/CĐ-TW
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 17/CĐ-TW chủ động đối phó mưa lũ tình huống bất thường có thể xảy ra 2016
92/QĐ-TWPCTT
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 92/QĐ-TWPCTT phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai 2016
91/QĐ-TWPCTT
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 91/QĐ-TWPCTT thành viên tham gia Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai 2016
3490/TCĐBVN-TC
Ngày ban hành 07/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3490/TCĐBVN-TC 2015 kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông đường bộ
1977/TCĐBVN-QLBTĐB
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1977/TCĐBVN-QLBTĐB 2015 quản lý bảo trì vận hành khai thác giao thông nông thôn
1180/TCĐBVN-ATGT
Ngày ban hành 27/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1180/TCĐBVN-ATGT 2014 bổ sung biển báo 131 (a) trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
1742/TCĐBVN-KCHT&ATGT
Ngày ban hành 26/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1742/TCĐBVN-KCHT&ATGT 2013 kiểm soát xử lý vi phạm chở hàng quá khổ quá tải trọng cho phép
1387/TCĐBVN-KCHT&ATGT
Ngày ban hành 08/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1387/TCĐBVN-KCHT&ATGT 2013 thực hiện 95/CĐ-TTg chấn chỉnh vi phạm chở hàng quá tải trọng
1171/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 09/04/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1171/BTNMT-TCMT tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
08/2010/TT-BTNMT
Ngày ban hành 18/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia,Báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vựcvà Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh
34/2009/TT-BTNMT
Ngày ban hành 31/12/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
25/2009/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG
16/2009/TT-BTNMT
Ngày ban hành 07/10/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG
2921/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 14/08/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2921/BTNMT-TCMT tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2009
09/2009/TT-BTNMT
Ngày ban hành 11/08/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng và quản lý các chỉ thị môi trường quốc gia
10/2009/TT-BTNMT
Ngày ban hành 11/08/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2009/TT-BTNMT về bộ chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
08/2009/TT-BTNMT
Ngày ban hành 15/07/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2009/TT-BTNMT
253/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 05/03/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 253/QĐ-BTNMT năm 2009 phê duyệt Chương trình cấp nhãn sinh thái do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
02/2009/TTLT-BCA-BTNMT
Ngày ban hành 06/02/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT của Bộ Công an-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
14/2008/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2008/QĐ-BTNMT
13/2008/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 24/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2008/QĐ-BTNMT về đo vẽ bản đổ địa chất và điều tra tài nguyên khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
06/2008/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 10/09/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2008/QĐ-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162