tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Xuân Phúc

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
177/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 177/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho địa phương dịp Tết
176/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 176/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Gia Lai dịp Tết
09/NQ-CP
Ngày ban hành 03/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 09/NQ-CP 2018 thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
169/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 169/QĐ-TTg 2018 giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
153/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 153/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin 2016 2020
146/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 146/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ninh Thuận dịp Tết
126/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 126/QĐ-TTg 2018 Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất
08/NQ-CP
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 08/NQ-CP 2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW
06/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ cơ cấu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
123/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 123/QĐ-TTg 2018 thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh
05/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia
13/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 13/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin
12/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 12/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 01/2015/NĐ-CP địa bàn hoạt động hải quan
03/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-TTg cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ tài nguyên
118/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho địa phương dịp Tết
82/CĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Công điện 82/CĐ-TTg 2018 bảo đảm trật tự trạm thu giá sử dụng đường bộ theo hình thức BOT
02/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Quản lý đất đai
07/NQ-CP
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 07/NQ-CP 2018 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm chủ đề Tương trợ tư pháp
06/NQ-CP
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 06/NQ-CP 2018 phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần Đô Long
78/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 78/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Kế hoạch hành động loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp
11/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 11/2018/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
01/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg cơ chế tài chính khu kinh tế cửa khẩu
76/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 76/QĐ-TTg 2018 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Khoa học Công nghệ
08/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định điều kiện đầu tư kinh doanh quản lý Bộ Công thương
08/2018/ND-CP
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decree 08/2018/ND-CP amendments decrees related business conditions management Ministry of trade
10/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 10/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương biện pháp phòng vệ thương mại
04/NQ-CP
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 04/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long
64/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/QĐ-TTg 2018 Kế hoạch thực hiện quyền thành viên Tổ chức quốc tế về Luật phát triển
65/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/QĐ-TTg 2018 Đề án tuyên truyền phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn
63/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 63/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công 2017 2020
13/QĐ-BCĐCCLKTĐMMH
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/QĐ-BCĐCCLKTĐMMH 2018 Quy chế Ban Chỉ đạo quốc gia cơ cấu lại nền kinh tế
55/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/QĐ-TTg 2018 hợp tác tương trợ hành chính lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và Italia
49/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay
50/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/QĐ-TTg 2018 Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn luật
37/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/QĐ-TTg 2018 phân bổ kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính cắm mốc ranh giới đất
07/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 07/2018/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
32/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/QĐ-TTg 2018 sửa đổi 1378/QĐ-TTg mạng lưới đại diện cơ quan thông tấn báo chí
33/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/QĐ-TTg 2018 danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
06/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 06/2018/NĐ-CP hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
05/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 05/2018/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp
04/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 04/2018/NĐ-CP cơ chế chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng
02/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Đài Truyền hình Việt Nam
03/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 03/2018/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Đài Tiếng nói Việt Nam
01/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 01/2018/NĐ-CP điều lệ hoạt động Tổng công ty Lương thực miền Bắc
01/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/QĐ-TTg 2018 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
01/NQ-CP
Ngày ban hành 01/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQ-CP 2018 giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
50/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị
137/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 137/NQ-CP 2017 chương trình thực hiện 21-NQ/TW công tác dân số trong tình hình mới
138/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 138/NQ-CP 2017 Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 12
166/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 166/2017/NĐ-CP chế độ quản lý sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162