Văn bản được ký bởi Nguyễn Xuân Phúc

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
26/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 26/2017/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
321/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 321/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 43/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu 2017
23/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi 162/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính vùng biển đảo thềm lục địa
07/CT-TTG
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 07/CT-TTg tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 2017
371/CĐ-TTG
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 371/CĐ-TTg khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm 2017
KHONGSO
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Nghị định Quy định môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện phòng chống bạo lực học đường 2017
306/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 306/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo 2017
30/NQ-CP
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 30/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017
KHONGSO
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Nghị định về kinh doanh khí
21/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi 20/2011/NĐ-CP miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
22/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại
19/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 19/2017/NĐ-CP chế độ tiền lương công nhân quốc phòng phụ cấp thâm niên viên chức quốc phòng
29/NQ-CP
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 29/NQ-CP Hiệp định Nghị định thư tránh đánh thuế hai lần ngăn ngừa trốn lậu thuế Hoa Kỳ 2017
260/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 260/QĐ-TTg giao dự toán thu chi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2017
254/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 254/QĐ-TTg Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 2017
27/NQ-CP
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 27/NQ-CP Chương trình hành động 05-NQ/TW đổi mới cơ cấu lại nền kinh tế 2017
06/CT-TTG
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-TTg chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức lễ hội lễ kỷ niệm 2017
16/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 16/2017/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
17/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 17/2017/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức
15/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 15/2017/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
194/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 194/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy 2017
12/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 12/2017/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
13/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
10/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam sửa đổi 209/2013/NĐ-CP
09/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 09/2017/NĐ-CP phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
174/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 174/QĐ-TTg phê duyệt đề án bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tôn giáo 2017 2020
173/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 173/QĐ-TTg kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại đầu tư chưa đưa cân đối ngân sách 2017
25/NQ-CP
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 25/NQ-CP Chương trình hành động triển khai Nghị quyết xây dựng chỉnh đốn Đảng 2017
08/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định lưu chiểu điện tử loại hình báo nói báo hình báo điện tử
167/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 167/QĐ-TTg phê duyệt đề án chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng 2017
23/NQ-CP
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 23/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 2017
164/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 164/QĐ-TTg công nhận xã an toàn khu tại tỉnh Quảng Nam 2017
160/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 160/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ miền Trung 2017
04/CT-TTG
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-TTg đẩy mạnh công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước 2016 2020
156/CĐ-TTG
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 156/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
03/CT-TTG
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-TTg đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội 2017
131/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 131/QĐ-TTg Danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo 2016 2020 2017
65/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết luật nghị quyết 2017
64/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/QĐ-TTg thành lập Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long 2017
01/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2017/QĐ-TTg Danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
02/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2017/QĐ-TTg sửa đổi quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia kèm 71/2013/QĐ-TTg
59/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/QĐ-TTg cấp ấn phẩm báo tạp chí vùng dân tộc thiểu số miền núi vùng đặc biệt khó khăn 2017
52/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai Đắk Lắk 2017
41/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trự quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi 2017
40/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trự quốc gia cho các tỉnh địa phương 2017
2562/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2562/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2017 2016
59/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 59/2016/QĐ-TTg Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành giáo dục đào tạo
112/NQ-CP
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 112/NQ-CP thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế 2016
2544/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2544/QĐ-TTg Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2016 2020
33/CT-TTG
Ngày ban hành 17/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 33/CT-TTg tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường dịp Tết 2017 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162