tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Xuân Phúc

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
08/CT-TTG
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-TTg triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 2017
07/CT-TTG
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 07/CT-TTg tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 2017
321/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 321/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 43/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu 2017
23/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi 162/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính vùng biển đảo thềm lục địa
371/CĐ-TTG
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 371/CĐ-TTg khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm 2017
306/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 306/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo 2017
KHONGSO
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Nghị định Quy định môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện phòng chống bạo lực học đường 2017
KHONGSO
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Nghị định về kinh doanh khí
30/NQ-CP
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 30/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017
21/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi 20/2011/NĐ-CP miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
29/NQ-CP
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 29/NQ-CP Hiệp định Nghị định thư tránh đánh thuế hai lần ngăn ngừa trốn lậu thuế Hoa Kỳ 2017
22/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 22/2017/NĐ-CP hòa giải thương mại
19/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 19/2017/NĐ-CP chế độ tiền lương công nhân quốc phòng phụ cấp thâm niên viên chức quốc phòng
260/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 260/QĐ-TTg giao dự toán thu chi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2017
254/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 254/QĐ-TTg Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 2017
27/NQ-CP
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 27/NQ-CP Chương trình hành động 05-NQ/TW đổi mới cơ cấu lại nền kinh tế 2017
06/CT-TTG
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-TTg chấn chỉnh công tác quản lý tổ chức lễ hội lễ kỷ niệm 2017
16/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 16/2017/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
17/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 17/2017/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức
15/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 15/2017/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
194/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 194/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy 2017
13/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
12/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 12/2017/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
174/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 174/QĐ-TTg phê duyệt đề án bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tôn giáo 2017 2020
09/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 09/2017/NĐ-CP phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
10/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam sửa đổi 209/2013/NĐ-CP
173/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 173/QĐ-TTg kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại đầu tư chưa đưa cân đối ngân sách 2017
25/NQ-CP
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 25/NQ-CP Chương trình hành động triển khai Nghị quyết xây dựng chỉnh đốn Đảng 2017
08/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định lưu chiểu điện tử loại hình báo nói báo hình báo điện tử
164/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 164/QĐ-TTg công nhận xã an toàn khu tại tỉnh Quảng Nam 2017
167/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 167/QĐ-TTg phê duyệt đề án chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng 2017
23/NQ-CP
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 23/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 2017
160/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 160/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ miền Trung 2017
04/CT-TTG
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-TTg đẩy mạnh công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước 2016 2020
156/CĐ-TTG
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 156/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
131/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 131/QĐ-TTg Danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo 2016 2020 2017
03/CT-TTG
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/CT-TTg đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội 2017
65/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết luật nghị quyết 2017
64/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/QĐ-TTg thành lập Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long 2017
01/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2017/QĐ-TTg Danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
02/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2017/QĐ-TTg sửa đổi quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia kèm 71/2013/QĐ-TTg
59/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/QĐ-TTg cấp ấn phẩm báo tạp chí vùng dân tộc thiểu số miền núi vùng đặc biệt khó khăn 2017
52/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai Đắk Lắk 2017
41/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trự quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi 2017
40/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trự quốc gia cho các tỉnh địa phương 2017
2562/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2562/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2017 2016
59/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 59/2016/QĐ-TTg Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành giáo dục đào tạo
2544/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2544/QĐ-TTg Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2016 2020
112/NQ-CP
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 112/NQ-CP thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế 2016
33/CT-TTG
Ngày ban hành 17/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 33/CT-TTg tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường dịp Tết 2017 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940