tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Xuân Phúc

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2349/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2349/QĐ-TTg thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm Hồ Chí Minh 2016
103/NQ-CP
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 103/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 2016
161/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 02/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 161/2016/NĐ-CP cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng dự án chương trình mục tiêu quốc gia
2345/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2345/QĐ-TTg hỗ trợ gạo công tác bảo vệ rừng Nghệ An 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 02/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Bản thỏa thuận thương mại Việt Cam 2016
2344/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2344/QĐ-TTg hỗ trợ gạo công tác bảo vệ rừng tại 04 huyện biên giới Hà Giang 2016
101/NQ-CP
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 101/NQ-CP phân công Thủ tướng thay mặt Chính phủ thực hiện công việc điều ước quốc tế 2016
160/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 160/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh vận tải biển dịch vụ đại lý tàu biển lai dắt tàu biển
51/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 51/2016/QĐ-TTg về cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam
2312/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2312/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện công ước La Hay tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp
158/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản
2144/CĐ-TTG
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 2144/CĐ-TTg đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016
2309/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2309/QĐ-TTg giao dự toán ngân sách nhà nước 2017 2016
159/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
2298/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2298/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Nghệ An Hà Tĩnh 2016
2299/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2299/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình 2016
32/CT-TTG
Ngày ban hành 25/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 32/CT-TTg tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại 2016
157/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
156/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi 27/2007/NĐ-CP giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
2091/TTG-KTN
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2091/TTg-KTN thực hiện công trình khẩn cấp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 2016
100/NQ-CP
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 100/NQ-CP Chương trình hành động 2016 2021
155/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
2193/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2193/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bình Định 2016
2188/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2188/QĐ-TTg thanh toán thuốc kháng virút HIV mua sắm tập trung cấp quốc gia 2016
2183/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2183/QĐ-TTg đẩy mạnh tham gia vào thể chế tài chính tiền tệ ngân hàng khu vực quốc tế 2016
2177/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2177/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 2016
149/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá 2016
150/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 150/2016/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
KHONGSO
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dầu khí kinh doanh xăng dầu khí 2016
99/NQ-CP
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 99/NQ-CP Thỏa thuận trong ASEAN với nghiên cứu tương đương sinh học thuốc generic 2016
2113/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2113/QĐ-TTg đầu tư dự án Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với du lịch 2016 2025
2115/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2115/QĐ-TTg tiêu chí huyện nghèo áp dụng giai đoạn 2017 2020 2016
2110/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2110/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực 2016
148/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường
97/NQ-CP
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 97/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016
50/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn xã thuộc vùng dân tộc miền núi 2016 2020
2095/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2095/QĐ-TTg xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa thời Trần 2016
146/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 146/2016/NĐ-CP niêm yết giá phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa côngtenơ đường biển
1927/TTG-KTN
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1927/TTg-KTN phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia 2016
1926/CĐ-TTG
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1926/CĐ-TTg tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy 2016
96/NQ-CP
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 96/NQ-CP tránh đánh thuế hai lần ngăn ngừa trốn thuế đánh vào thu nhập Việt Nam Manta 2016
31/CT-TTG
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 2016
147/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2010/NĐ-CP chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
49/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 49/2016/QĐ-TTg quy chế quản lý rừng sản xuất
144/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 144/2016/NĐ-CP cơ chế đặc thù đầu tư tài chính ngân sách phân cấp quản lý thành phố Đà Nẵng
145/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi 108/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính thị trường chứng khoán
30/CT-TTG
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 30/CT-TTg quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp 2016
2086/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2086/QĐ-TTg duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc thiểu số rất ít người 2016 2025
93/NQ-CP
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 93/NQ-CP thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940