tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Xuân Phúc

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
81/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 14/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 81/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe Quảng Nam trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam
77/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 11/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 77/2004/QĐ-UB năm 2004 quy định khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào thuộc tỉnh Quảng Nam
78/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 11/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 78/2004/QĐ-UB ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng bảo đảm Hậu cần-Kỹ thuật khu vực phòng thủ của tỉnh Quảng Nam
75/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 28/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 75/2004/QĐ-UB về Quy định quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong việc tổ chức lễ đón nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng và kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống của tỉnh Quảng Nam
73/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 22/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 73/2004/QĐ-UB Quy định đảm bảo an toàn cho người và tàu cá do Tỉnh Quảng Nam ban hành
66/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 20/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 66/2004/QĐ-UB về Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2004-2007) do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
57/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 28/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 57/2004/QĐ-UB về Quy chế hoạt động của tổ Tư vấn thẩm tra quyết toán dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt
50/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2004/QĐ-UB sửa đổi Điều 1 Quyết định 06/2004/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
48/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 02/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2004/QĐ-UB điều chỉnh Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương kèm theo Quyết định 124/2003/QĐ-UB do tỉnh Quảng Nam ban hành
36/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 04/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2004/QĐ-UB về mức thu nộp phí môi trường đối với nước thải sinh hoạt do tỉnh Quảng Nam ban hành
27/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 26/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/2004/QĐ-UB ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
13/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2004/QĐ-UB về thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Nam
14/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
07/2004/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2004/QĐ-UBND
06/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 16/01/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2004/QĐ-UB về thu thủy lợi phí, tiền nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
04/2004/QĐ-UB
Ngày ban hành 15/01/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2004/QĐ-UB về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức đi học và phương thức quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước do tỉnh Quảng Nam ban hành
111/2003/QĐ-UB
Ngày ban hành 23/10/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 111/2003/QĐ-UB về giao đất có thu tiền sử dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
65/2003/QĐ-UB
Ngày ban hành 15/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/2003/QĐ-UB về Đề án tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Nam
64/2003/QĐ-UB
Ngày ban hành 14/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/2003/QĐ-UB về Quy chế thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
3550/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 28/05/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3550/VPCP-QHQT thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho 02 dự án do Na Uy tài trợ
40/2003/QĐ-UB
Ngày ban hành 14/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2003/QĐ-UB về ''Cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư và quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15/2003/QĐ-UB
Ngày ban hành 25/02/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2003/QĐ-UB về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam
13/2003/QĐ-UB
Ngày ban hành 30/01/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2003/QĐ-UB về Cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
07/2003/QĐ-UB
Ngày ban hành 15/01/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2003/QĐ-UB về Quy chế quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do tỉnh Quảng Nam ban hành
06/2003/QĐ-UB
Ngày ban hành 14/01/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2003/QĐ-UB thành lập Ban quản lý đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam
05/2003/QĐ-UB
Ngày ban hành 10/01/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2003/QĐ-UB về Cơ chế tài chính thực hiện dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
22/2002/QĐ-UB
Ngày ban hành 25/04/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2002/QĐ-UB về Quy định công tác quản lý thu thuế đối với cơ sở khai thác, đánh bắt thủy hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17/2002/QĐ-UB
Ngày ban hành 25/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2002/QĐ-UB ban hành Đề án cơ chế chính sách đào tạo và thu hút nhân tài phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
07/2002/QĐ-UB
Ngày ban hành 29/01/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2002/QĐ-UB về bãi bỏ thu phí sử dụng cầu và đường bộ do tỉnh Quảng Nam ban hành
05/2002/QĐ-UB
Ngày ban hành 25/01/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2002/QĐ-UB về huy động Quỹ An ninh - Quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
48/2001/QĐ-UB
Ngày ban hành 15/10/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2001/QĐ-UB về cơ chế ưu đãi trang bị máy cày đa chức năng loại nhỏ phục vụ cơ giới hoá nông nghiệp, nông thôn do Tỉnh Quảng Nam ban hành
42/2001/QĐ-UB
Ngày ban hành 07/09/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/2001/QĐ-UB về Đề án chính sách đối với học sinh là người dân tộc ít người đi học tại Trường phổ thông dân tộc nội trú và đi thi, đi học tại Trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
35/2001/QĐ-UB
Ngày ban hành 16/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2001/QĐ-UB về Quy chế quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do tỉnh Quảng Nam ban hành
34/2001/QĐ-UB
Ngày ban hành 11/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/2001/QĐ-UB qui định mức tiền lương, tiền công bình quân áp dụng để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài quốc doanh do tỉnh Quảng Nam ban hành
31/2001/QĐ-UB
Ngày ban hành 28/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2001/QĐ-UB về cho vay, thu nợ vốn vay tín dụng Nhà nước đối với các dự án đóng tàu đánh bắt hải sản xa bờ thuộc tỉnh Quảng Nam
27/2001/QĐ-UB
Ngày ban hành 09/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/2001/QĐ-UB bãi bỏ chế độ công tác phí, chi tiêu hội nghị và trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, Fax trong các cơ quan, đơn vị do địa phương quản lý theo Quyết định 2115/1998/QĐ-UB và Quyết định 48/2000/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
26/2001/QĐ-UB
Ngày ban hành 08/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2001/QĐ-UB về thu và sử dụng tiền học phí, tiền xây dựng trường do Tỉnh Quảng Nam ban hành
19/2001/QĐ-UB
Ngày ban hành 13/04/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2001/QĐ-UB về Quy chế quản lý tài chính đối với kiên cố hoá kênh mương và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
18/2001/QĐ-UB
Ngày ban hành 04/04/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2001/QĐ-UB quy định giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
17/2001/QĐ-UB
Ngày ban hành 02/04/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2001/QĐ-UB về quản lý, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
56/2000/QĐ-UB
Ngày ban hành 15/12/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 56/2000/QĐ-UB quy định mức trợ cấp cứu trợ xã hội do Tỉnh Quảng Nam ban hành
55/2000/QĐ-UB
Ngày ban hành 12/12/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2000/QĐ-UB quy định mức trợ cấp mai táng phí đối với người hoạt động kháng chiến do Tỉnh Quảng Nam ban hành
49/2000/QĐ-UB
Ngày ban hành 26/09/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2000/QĐ-UBND qui định giá tính lệ phí trước bạ nhà do tỉnh Quảng Nam ban hành
48/2000/QĐ-UB
Ngày ban hành 15/09/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2000/QĐ-UB sửa đổi điểm 5.3 mục III của Quy định cụ thể hoá chế độ công tác phí, chi tiêu hội nghị và trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, Fax trong các cơ quan, đơn vị do địa phương quản lý.(Ban hành kèm theo Quyết định 2115/1998/QĐ-UB tỉnh Quảng Nam)
38/2000/QĐ-UB
Ngày ban hành 04/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2000/QĐ-UB quy định giá lắp đặt công tơ trọn gói do Tỉnh Quảng Nam ban hành
28/2000/QĐ-UB
Ngày ban hành 01/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2000/QĐ-UB qui định cụ thể danh mục và mức thu phí xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Nam ban hành
16/2000/QĐ-UB
Ngày ban hành 20/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2000/QĐ-UB ban hành điều lệ Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng Đô thị tỉnh Quảng Nam
11/2000/QĐ-UB
Ngày ban hành 15/02/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2000/QĐ-UB qui định mức thu lệ phí tham quan các di tích lịch sử, văn hoá: Tháp cổ Mỹ Sơn, tháp cổ Chiên Đàn, đô thị cổ Hội An do tỉnh Quảng Nam ban hành
42/1999/QĐ-UB
Ngày ban hành 01/07/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/1999/QĐ-UB về Quy chế quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
33/1999/QĐ-UB
Ngày ban hành 05/06/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/1999/QĐ-UB về công nhận danh mục các xã trong vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng chia theo mức độ xung yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940