tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Xuân Phúc

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
135/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định thu tiền sử dụng đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước
27/CT-TTG
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 27/CT-TTg đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016
1576/CĐ-TTG
Ngày ban hành 06/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1576/CĐ-TTg thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016
1732/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1732/QĐ-TTg đầu tư dự án bảo tồn tu bổ tôn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia 2016
1726/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1726/QĐ-TTg đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế 2016
78/NQ-CP
Ngày ban hành 05/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 78/NQ-CP phê duyệt phạm vi cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và cửa khẩu quốc tế Xa Mát 2016
1730/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1730/QĐ-TTg tổ chức thực hiện Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới 2016
26/CT-TTG
Ngày ban hành 05/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 26/CT-TTg tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp 2016
76/NQ-CP
Ngày ban hành 03/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 76/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 2016
1724/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1724/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Nam Định Thái Bình 2016
1725/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1725/QĐ-TTg sửa đổi 952/QĐ-TTg cơ chế tài chính Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn 2016
125/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 125/2016/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Việt Nam Nhật Bản
126/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 126/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định Thương mại ASEAN Ấn Độ
129/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 129/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN
130/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 130/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Thương mại ASEAN Hàn Quốc
131/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 131/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Hàn Quốc
133/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 133/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế ASEAN Nhật Bản
127/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 127/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiệp định khu vực thương mại ASEAN Úc Niu Di lân
134/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu
132/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 132/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Thương mại Chi Lê
36/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2016/QĐ-TTg
123/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 123/2016/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ cơ quan ngang Bộ
25/CT-TTG
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 25/CT-TTg nhiệm vụ giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường 2016
74/NQ-CP
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 74/NQ-CP hoạt động xuất khẩu gạo 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc 2016
1681/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1681/QĐ-TTg thực hiện Nghị quyết 96/2015/QH13 phòng chống oan sai bảo đảm bồi thường 2016
1677/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1677/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban chỉ đạo điều hành giá 2016
1678/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1678/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin 2016
73/NQ-CP
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 73/NQ-CP chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu 2016 2020
1671/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1671/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước Đợt 3 2016
1672/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1672/QĐ-TTg tổ chức tổng điều tra kinh tế 2017 2016
1670/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1670/QĐ-TTg Ngày Tem Việt Nam 2016
121/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 121/2016/NĐ-CP thí điểm quản lý lao động tiền lương Tập đoàn Viễn thông Quân đội 2016 2020
1649/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1649/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam Lào 2016
35/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 35/2016/QĐ-TTg
1648/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1648/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo giải pháp ổn định đời sống sản xuất 4 tỉnh miền Trung 2016
1494/CĐ-TTG
Ngày ban hành 19/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1494/CĐ-TTg chủ động đối phó mưa lũ sau bão số 3 2016
1642/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1642/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc nhiệm vụ Chính phủ 2016
1601/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1601/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại đầu tư 2016
72/NQ-CP
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 72/NQ-CP sửa đổi phụ lục bảng đường bay Hiệp định Vận chuyển hàng không 2016
1600/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1600/QĐ-TTg chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 2020
1589/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1589/QĐ-TTg ngày truyền thống của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 11/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức 2016
1584/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1584/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia 2016 2020
1564/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1564/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia 2016
32/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 32/2016/QĐ-TTg chính sách trợ giúp pháp lý người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số
31/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 31/2016/QĐ-TTg tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng
1557/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1557/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí cho địa phương để mua vắc xin lở mồm long móng 2016
71/NQ-CP
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 71/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 2016
1559/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1559/QĐ-TTg tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo 2016 2020
68/NQ-CP
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 68/NQ-CP hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ Ma xê đô ni a 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940