tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Xuân Phúc

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
66/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 66/2016/NĐ-CP điều kiện đầu tư kinh doanh bảo vệ kiểm định thực vật giống cây trồng thủy sản
73/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
79/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 79/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo kiến thức quản lý nhà chung cư chung cư 2016
97/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 97/2016/NĐ-CP nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
77/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh mua bán hàng hóa quốc tế hóa chất
71/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 71/2016/NĐ-CP trình tự thủ tục thi hành án hành chính xử lý trách nhiệm người không thi hành
69/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 69/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
93/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 93/2016/NĐ-CP điều kiện sản xuất mỹ phẩm
80/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi 101/2012/NĐ-CP thanh toán không dùng tiền mặt
65/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 65/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô dịch vụ sát hạch lái xe
60/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường
99/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 99/2016/NĐ-CP quản lý sử dụng con dấu
86/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 86/2016/NĐ-CP điều kiện đầu tư kinh doanh chứng khoán
72/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 72/2016/NĐ-CP hoạt động nhiếp ảnh
67/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 67/2016/NĐ-CP điều kiện sản xuất kinh doanh thực phẩm quản lý chuyên ngành Bộ Y tế
59/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 59/2016/NĐ-CP Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng
90/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 90/2016/NÐ-CP điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
KHONGSO
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định giao dịch điện tử giao dịch điện tử lĩnh vực đất đai 2016
56/NQ-CP
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 56/NQ-CP gia hạn việc miễn thị thực có thời hạn công dân Anh Pháp Đức Tây Ban Nha 2016
1167/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1167/QĐ-TTg điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 2020
1138/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1138/QĐ-TTg sửa đổi 772/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp người dân ảnh hưởng hải sản chết 2016
54/NQ-CP
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 54/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng 2016
1115/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1115/QĐ-TTg hội đồng nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định kiểm toán nội bộ 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định sửa đổi 86/2014/NĐ-CP kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 2016
1100/QĐ-TTG
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1100/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện công ước Liên hợp quốc quyền người khuyết tật 2016
1084/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1084/QĐ-TTg quy chế làm việc Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia 2016
1085/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1085/QĐ-TTg danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định xây dựng quản lý khai thác hệ thống thông tin đất đai 2016
1075/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1075/QĐ-TTg sửa đổi 109/QĐ-TTg Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin 2016
1079/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1079/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia 2016
1070/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1070/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 2016
52/NQ-CP
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 52/NQ-CP đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số 2016 2020
1069/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1069/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội 2016
55/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu trợ cấp mất sức lao động giáo viên mầm non
54/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 54/2016/NĐ-CP cơ chế tự chủ tổ chức khoa học công nghệ công lập
1031/CĐ-TTG
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1031/CĐ-TTg máy bay Su 30-MK2 quân chủng phòng không không quân bị nạn biển Nghệ An 2016
53/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 53/2016/NĐ-CP lao động tiền lương thù lao tiền thưởng công ty cổ phần vốn góp chi phối Nhà nước
51/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 51/2016/NĐ-CP tiền lương tiền thưởng người lao động làm việc công ty nhà nước nắm vốn điều lệ
52/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 52/2016/NĐ-CP tiền lương thù lao tiền thưởng người quản lý công ty nhà nước nắm vốn điều lệ
1039/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1039/QĐ-TTg sửa đổi 2092/QĐ-TTg tổ chức hoạt động ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp 2016
1041/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1041/QĐ-TTg cử thành viên Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp 2016
1037/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1037/QĐ-TTg thành lập Hội đồng quốc gia an toàn vệ sinh lao động 2016
985/TTG-PL
Ngày ban hành 09/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 985/TTg-PL chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng kiểm định xây dựng 2016
980/TTG-TH
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 980/TTg-TH chấn chỉnh thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ 2016
1022/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1022/QĐ-TTg triển khai 1059/NQ-UBTVQH13 pháp luật kết hợp kinh tế quốc phòng an ninh 2016
48/NQ-CP
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 48/NQ-CP phê duyệt Hiệp định Hàng hải giữa Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ 2016
23/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2016/QĐ-TTg đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn trưng bày triển lãm nghiên cứu
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940