tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Xuân Phúc

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
983/TTG-KTN
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 983/TTg-KTN bổ sung dự án BOT quốc lộ 1 đoạn Km947 Km987 Quảng Nam 2016
49/NQ-CP
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 49/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 2016
47/NQ-CP
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 47/NQ-CP phê duyệt hiệp định vận tải biển Việt Nam Xu Đăng 2016
1013/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1013/QĐ-TTg lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP 2016
976/CĐ-TTG
Ngày ban hành 05/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 976/CĐ-TTg khắc phục hậu quả vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn Đà Nẵng 2016
1011/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1011/QĐ-TTg kế hoạch vay trả nợ hạn mức vay nợ 2016
22/CT-TTG
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 22/CT-TTg tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 2016
21/CT-TTG
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 21/CT-TTg kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh quản lý thị trường 2016
983/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 983/QĐ-TTg đổi tên ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn 2016
20/CT-TTG
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 20/CT-TTg giải pháp cấp bách ngăn chặn giảm thiểu tai nạn bom mìn vật nổ sót sau chiến tranh 2016
50/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư
19/CT-TTG
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 19/CT-TTg tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh lực lượng dự bị động viên 2016
975/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 975/QĐ-TTg thành lập ban điều phối thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam 2016
931/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 931/QĐ-TTg cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật 2016
923/TTG-KTN
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 923/TTg-KTN bổ sung cầu Đò Cung vào dự án BOT mở rộng quốc lộ 1 Nam cầu Bến Thủy 2016
900/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 900/QĐ-TTg phân công Phó Thủ tướng đứng đầu phân ban Việt Nam Ủy ban liên Chính phủ 2016
914/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 914/QĐ-TTg Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam 2016
919/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 919/QĐ-TTg đề án hoạt động trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thống kê
899/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 899/QĐ-TTg điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1 5000 khu công nghệ cao Hòa Lạc 2016
879/TTG-KTN
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 879/TTg-KTN vận hành 3 tuyến xe buýt không trợ giá sử dụng ô tô điện phục vụ chở khách 2016
48/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 48/2016/NĐ-CP chức năng quyền hạn cơ cấu Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố
49/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi 109/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính quản lý giá phí lệ phí hóa đơn
897/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 897/QĐ-TTg tiêu chí quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu vùng An toàn khu 2016
915/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 915/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ chuyển đổi trồng lúa sang ngô trung du miền núi 2016
894/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 894/QĐ-TTg đơn giản hóa thủ tục hành chính cơ sở khám chữa bệnh quản lý Bộ Y tế 2016
891/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 891/QĐ-TTg sửa đổi 714/QĐ-TTg thành lập ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình 2016
41/NQ-CP
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 41/NQ-CP chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam 2016
895/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 895/QĐ-TTg thành lập hội đồng cấp nhà nước xét tặng giải thưởng khoa học công nghệ 2016
45/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi 127/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành hải quan
47/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang
46/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ đường sắt
874/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 874/QĐ-TTg kéo dài thời gian hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính 2016
890/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 890/QĐ-TTg đơn vị sự nghiệp công lập thuộc văn phòng chính phủ 2016
846/TTG-PL
Ngày ban hành 23/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 846/TTg-PL ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh 2016
842/TTG-KTN
Ngày ban hành 23/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 842/TTg-KTN bảo lãnh khoản vay không ràng buộc có bảo hiểm dự án đường dây 500 KV 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực giáo dục 2016
18/CT-TTG
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 18/CT-TTg thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2016
824/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 824/QĐ-TTg phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định khám chữa bệnh 2016
35/NQ-CP
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2020 2016
16/CT-TTG
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 16/CT-TTg đổi mới công tác dân vận cơ quan hành chính nhà nước chính quyền các cấp 2016
17/CT-TTG
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 17/CT-TTg thực hiện phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho học sinh trẻ em 2016
34/NQ-CP
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 34/NQ-CP ký hiệp định tổ chức hợp tác rừng Châu Á 2016
35/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y
37/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động bảo hiểm tai nạn lao động
38/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khí tượng thủy văn
15/CT-TTG
Ngày ban hành 14/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 15/CT-TTg tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016
789/TTG-PL
Ngày ban hành 14/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 789/TTg-PL ban hành văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp Luật đầu tư 2016
810/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 810/QĐ-TTg công nhận xã đảo Trà Vinh 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940