tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Phạm Quang Phụng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
988/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 988/LĐTBXH-KHTC thông báo thực hiện văn bản mới ban hành 2017
4451/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4451/LĐTBXH-KHTC thông báo thực hiện văn bản mới ban hành 2016
4237/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4237/LĐTBXH-KHTC cập nhật tình hình kết quả 10 tháng ước thực hiện cả năm 2016
4253/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4253/LĐTBXH-KHTC báo cáo trực tuyến theo quy định tại thông tư 13/2016/TT-BKHĐT 2016
3693/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3693/LĐTBXH-KHTC thủ tục phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản 2017 2016
2762/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2762/LĐTBXH-KHTC báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước 2016
2631/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 14/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2631/LĐTBXH-KHTC điều chỉnh tiền lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP 2016
2525/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 06/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2525/LĐTBXH-KHTC thời gian sử dụng tỷ lệ hao mòn trích khấu hao tài sản cố định 2016
2420/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2420/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2017 2016
2407/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2407/LĐTBXH-KHTC dự toán ngân sách thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng 2016
2405/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2405/LĐTBXH-KHTC báo cáo công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng 2016
2172/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2172/LĐTBXH-KHTC báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng 2016
1895/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1895/LĐTBXH-KHTC triển khai hệ thống thông tin phục vụ giám sát đánh giá đầu tư 2016
1499/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1499/LĐTBXH-KHTC chuẩn bị báo cáo Hội nghị giao ban 2016
974/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 28/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 974/LĐTBXH-KHTC tăng cường dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân 2016
962/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 962/LĐTBXH-KHTC cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 2016
687/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 687/LĐTBXH-KHTC công khai quyết toán ngân sách chính sách ưu đãi người có công 2014 2016
601/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 601/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn chuẩn bị đầu tư dự án 2016
600/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 600/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn dự án chuyển tiếp kết thúc đầu tư 2016
4578/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4578/LĐTBXH-KHTC điều chỉnh chi tiết thiết kế dự án trung tâm điều dưỡng người có công Khánh Hòa 2015
4587/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4587/LĐTBXH-KHTC rà soát xác định nhu cầu hỗ trợ trung tâm dịch vụ việc làm 2015
4416/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 29/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4416/LĐTBXH-KHTC sử dụng kinh phí không thường xuyên đơn vị trực thuộc cục người có công 2015
4432/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 29/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4432/LĐTBXH-KHTC thẩm định nguồn vốn khả năng cân đối vốn dự án trung tâm dịch vụ việc làm 2015
4303/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 23/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4303/LĐTBXH-KHTC thanh toán chi phí giám định y khoa 2015
2768/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 16/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2768/LĐTBXH-KHTC 2015 kinh phí phần mềm Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công
2568/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 01/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2568/LĐTBXH-KHTC 2015 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2016
2511/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 29/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2511/LĐTBXH-KHTC 2015 xử lý cổ phần bán lần đầu không hết
2355/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2355/LĐTBXH-KHTC thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015
2309/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2309/LĐTBXH-KHTC 2015 xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường 2016
2312/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2312/LĐTBXH-KHTC chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015
2318/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2318/LĐTBXH-KHTC 2015 bổ sung hoàn chỉnh đề xuất đầu tư Chương trình mục tiêu 2016 2020
2319/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2319/LĐTBXH-KHTC 2015 hồ sơ đầu tư Giảm nghèo bền vững 2016 2020
2261/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2261/LĐTBXH-KHTC 2015 phát triển trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ
2228/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 11/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2228/LĐTBXH-KHTC 2015 điều chỉnh đầu tư Thí điểm Số hóa bài giảng mô phỏng nghề
2239/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 11/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2239/LĐTBXH-KHTC xác định tạm giữ 10% dự toán chi ngân sách nhà nước 8 tháng cuối 2015
2229/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 11/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2229/LĐTBXH-KHTC 2015 lựa chọn nhà thầu dự án cơ sở dữ liệu về lao động làm việc nước ngoài
2212/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2212/LĐTBXH-KHTC 2015 dự án Đào tạo nghề lĩnh vực xử lý nước thải sử dụng nguồn vốn ODA
2211/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2211/LĐTBXH-KHTC 2015 cấp bù học phí học kỳ I năm học 2015 2016
2219/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2219/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai phần mềm "Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công"
2182/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2182/LĐTBXH-KHTC 2015 thông báo thực hiện văn bản mới ban hành
2183/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2183/LĐTBXH-KHTC 2015 mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác Tổng cục Dạy nghề
2132/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 05/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2132/LĐTBXH-KHTC 2015 dự án Trung tâm điều dưỡng người có công Yên Bái
2105/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 03/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2105/LĐTBXH-KHTC điều tra Lao động tiền lương nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp 2015
2064/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2064/LĐTBXH-KHTC 2015 phối hợp xây dựng Đề án tại Nghị quyết 44/NQ-CP
2002/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2002/LĐTBXH-KHTC 2015 trang bị phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS
1765/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1765/LĐTBXH-KHTC số tạm giữ 10% dự toán chi ngân sách nhà nước 8 tháng cuối 2015
1640/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1640/LĐTBXH-KHTC 2015 Thời hạn gửi báo cáo tiền lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP
1497/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 25/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1497/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, báo cáo tình hình triển khai dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2015
1450/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1450/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xử lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công cuối năm 2014
1123/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 01/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1123/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động Thương binh và Xã hội
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940