tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Tô Lâm

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
64/2017/TT-BCA
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe
57/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 31/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 57/2016/TT-BCA mua sắm tài sản hàng hóa trong công an nhân dân
43/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 43/2016/TT-BCA thực hiện bảo hiểm y tế sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ Công an nhân dân 2016
06/CT-BCA-C41
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-BCA-C41 công tác phòng chống tội phạm trật tự xã hội nông thôn tình hình hiện nay 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu 2016
03/VBHN-BCA
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA hợp nhất Nghị định về danh mục chất ma túy và tiền chất 2016
04/VBHN-BCA
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA về Cờ truyền thống Công an hiệu cấp hiệu phù hiệu trang phục Công an 2016
30/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 30/2016/TT-BCA quy định công tác của Giáo viên chủ nhiệm ở trường giáo dưỡng
31/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2016/TT-BCA công tác cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc
29/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 06/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 29/2016/TT-BCA cấp sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam
28/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 28/2016/TT-BCA hướng dẫn thực hiện quy chế cấp quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC
2496/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2496/QĐ-BCA-V19 nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 2016
02/VBHN-BCA
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA hợp nhất Nghị định hình thức xử phạt trục xuất biện pháp tạm giữ áp giải 2016
01/VBHN-BCA
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA hợp nhất Thông tư chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm 2016
2457/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2457/QĐ-BCA-V19 kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở 2016
04/CT-BCA
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BCA thực hiện 120-KL/TW nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 2016
02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT đào tạo bồi dưỡng cán bộ phòng chống khủng bố
85/2016/TTLT-BTC-BCA
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BTC-BCA phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia lĩnh vực tài chính
19/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BCA huấn luyện cấp giấy chứng nhận sử dụng chứng chỉ quản lý vũ khí công cụ hỗ trợ
1970/QĐ-BCA-C41
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1970/QĐ-BCA-C41 thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả 2016
1625/QĐ-BCA
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1625/QĐ-BCA thi hành 29/2016/NĐ-CP cờ truyền thống trang phục công an nhân dân 2016
02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội văn hóa gia đình
07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP phối hợp thông tin đảm bảo an ninh an toàn hàng không dân dụng
1878/QĐ-BCA-TCI
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1878/QĐ-BCA-TCI năm 2015 công bố danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Công an
3199/BCA-A61
Ngày ban hành 21/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3199/BCA-A61 năm 2013 bỏ tờ khai nhập xuất cảnh cửa khẩu Bộ Quốc phòng
2634/BCA-A61
Ngày ban hành 09/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2634/BCA-A61 2013 bỏ tờ khai xuất nhập cảnh cửa khẩu Bộ Quốc phòng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162