tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trần Kim Vân

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
444/TB-KBNN
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 444/TB-KBNN 2018 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02
6289/TB-KBNN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 6289/TB-KBNN 2017 tỷ giá hạch toán ngoại tệ
715/TB-KBNN
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 715/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2017
353/TB-KBNN
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 353/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 2017
5130/TB-KBNN
Ngày ban hành 30/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 5130/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 2016
2297/TB-KBNN
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 2297/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2016
1860/TB-KBNN
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1860/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 2016
1347/TB-KBNN
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1347/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 2016
694/TB-KBNN
Ngày ban hành 29/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 694/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3 2016
413/TB-KBNN
Ngày ban hành 29/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 413/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2016
3544/TB-KBNN
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 3544/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2016
3088/TB-KBNN
Ngày ban hành 30/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 3088/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2015
2768/TB-KBNN
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 2768/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2015
2435/TB-KBNN
Ngày ban hành 30/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 2435/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2015
2112/TB-KBNN
Ngày ban hành 31/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 2112/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2015
1855/TB-KBNN
Ngày ban hành 31/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1855/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2015
1591/TB-KBNN
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1591/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành
1184/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1184/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2015
937/TB-KBNN
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 937/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2015
414/TB-KBNN
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 414/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3 năm 2015
244/TB-KBNN
Ngày ban hành 30/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 244/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2015
3096/TB-KBNN
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 3096/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2014
2481/TB-KBNN
Ngày ban hành 30/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 2481/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2014
1924/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1924/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
1576/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1576/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2014
1320/TB-KBNN
Ngày ban hành 02/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1320/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
763/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 763/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
426/TB-KBNN
Ngày ban hành 28/02/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 426/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3 năm 2014
175/TB-KBNN
Ngày ban hành 06/02/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 175/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2014
01/TB-KBNN
Ngày ban hành 02/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 01/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2012
2626/TB-KBNN
Ngày ban hành 02/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 2626/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2013
2309/TB-KBNN
Ngày ban hành 01/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 2309/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2013
12/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2007/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất tỉnh Bình Dương
34/2005/QĐ-UB
Ngày ban hành 01/03/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/2005/QĐ-UB Quy định tạm thời về kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm; xử lý thịt, phủ tạng các loại sản phẩm động vật không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y tỉnh Bình Dương
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162