tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trần Ngọc Căng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 34/2010/QĐ-UBND Quy định chế độ công tác phí Quảng Ngãi
82/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 82/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi
11/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 11/2017/QĐ-UBND quản lý thuế đối kinh doanh vận tải Quảng Ngãi
10/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 10/2017/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Ngãi
09/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản nhà nước Quảng Ngãi
08/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2017/QĐ-UBND đặt tên điều chỉnh giới hạn tuyến đường Quảng Ngãi
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND cơ chế lồng ghép quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế Quảng Ngãi
04/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2017/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi
05/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Quy định tổ chức quản lý công bố hoạt động bãi đỗ xe Quảng Ngãi
03/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Quy định nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng Quảng Ngãi
02/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2017/QĐ-UBND trách nhiệm quan hệ phối hợp đấu tranh phòng chống buôn lậu Quảng Ngãi
01/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô Quảng Ngãi
70/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 70/2016/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý sử dụng nghĩa trang cơ sở hỏa táng Quảng Ngãi
68/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/2016/QĐ-UBND xác định học sinh không thể đi đến trường trở về nhà trong ngày Quảng Ngãi
62/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 62/2016/QĐ-UBND sửa khoản 2 điều 4 27/2015/QĐ-UBND hỗ trợ phát triển sản xuất Quảng Ngãi
58/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 58/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Chi cục Biển Quảng Ngãi
545/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 545/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch nghĩa trang Quảng Ngãi 2030 2016
1953/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1953/QĐ-UBND Đề án tinh giản biên chế Ủy ban huyện Nghĩa Hành Quảng Ngãi 2017 2016
1948/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1948/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng Đường trung tâm cụm xã Sơn Mùa Quảng Ngãi 2016
1960/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1960/QĐ-UBND Đề án tinh giản biên chế Ủy ban huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi 2016 2017
1947/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1947/QĐ-UBND quy hoạch tài nguyên nước Quảng Ngãi 2016 2020 2030
1956/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1956/QĐ-UBND Đề án tinh giản biên chế Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ Quảng Ngãi 2017 2016
1961/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1961/QĐ-UBND Đề án tinh giản biên chế năm ủy ban nhân dân Quảng Ngãi 2017 2016
1955/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1955/QĐ-UBND đề án tinh giản biên chế Mộ Đức Quảng Ngãi 2017 2016
1954/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1954/QĐ-UBND Đề án tinh giản biên chế Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi 2017 2016
1939/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1939/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1 khoản 5 Điều 10 Điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ngãi 2016
55/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Quy chế Quản lý cảng cá khu neo đậu tránh trú bão tỉnh Quảng Ngãi 2016
1623/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1623/QĐ-UBND vốn thực hiện chính sách định canh định cư đồng bào dân tộc Quảng Ngãi 2016
45/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2016/QĐ-UBND học phí đối cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập Quảng Ngãi 2016 2020
441/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 441/QĐ-UBND phân công bổ sung nhiệm vụ Phó Chủ tịch lĩnh vực phụ trách Quảng Ngãi 2016
43/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2016/QĐ-UBND học phí mầm non phổ thông đại học cao đẳng trung cấp Quảng Ngãi 2016 2020
1606/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1606/QĐ-UBND chi phí điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi 2016
1583/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1583/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn tiền sử dụng đất Quảng Ngãi 2016
42/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Thông tin Quảng Ngãi
1524/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1524/QĐ-UBND trợ giúp phục hồi chức năng người tâm thần rối nhiễu tâm trí Quảng Ngãi 2016
409/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 409/QĐ-UBND thành lập Chi cục Giám định xây dựng Quảng Ngãi 2016
404/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 404/QĐ-UBND chương trình phát triển nhà ở Quảng Ngãi 2020 2030
1509/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1509/QĐ-UBND đào tạo sĩ quan dự bị bằng ngân sách địa phương Quảng Ngãi 2017 2020 2016
1537/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1537/QĐ-UBND hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu Quảng Ngãi 2016 2020
37/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 48/2012/QĐ-UBND mức thu sử dụng lệ phí cấp bản sao Quảng Ngãi
1407/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1407/QĐ-UBND quy hoạch dự toán kinh phí phát triển công nghiệp Quảng Ngãi 2020 2025 2016
1395/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1395/QĐ-UBND nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Quảng Ngãi 2016
35/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2016/QĐ-UBND tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất Quảng Ngãi
36/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ưu đãi hỗ trợ thu hút đầu tư Quảng Ngãi
34/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/2016/QĐ-UBND đổi lượng khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai Quảng Ngãi
353/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 353/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo nhanh bền vững miền núi Quảng Ngãi 2016
348/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 348/QĐ-UBND nhiệm vụ chủ tịch phó chủ tịch ủy viên ủy ban nhân dân Quảng Ngãi 2016 2021
322/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 322/QĐ-UBND khu vực quan trọng trong quy hoạch chung mở rộng thành phố Quảng Ngãi 2016
14/CT-UBND
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 14/CT-UBND nâng cao công tác phòng ngừa phát hiện xử lý hành vi tham nhũng Quảng Ngãi 2016
329/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 329/QĐ-UBND đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu Quảng Ngãi 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940