tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trần Quốc Khánh

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
94/QĐ-BCT
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 94/QĐ-BCT 2018 công bố thủ tục hành chính Dầu khí thuộc thẩm quyền Bộ Công thương
04/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi 20/2011/TT-BCT thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người
435/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 435/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ Công ty Chosun Vina nhập khẩu thép dây 2017
438/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 438/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ công ty Cổ phần Kim Tín nhập khẩu thép 2017
433/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 433/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ Công ty sản xuất que hàn Đại Tây Dương 2017
436/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 436/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ Công ty Cổ phần Phát triển Tân Nam Đô 2017
437/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 437/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên 2017
434/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 434/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức 2017
10704/BCT-QLCL
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10704/BCT-QLCL hướng dẫn áp dụng Quyết định 2968/QĐ-BCT vụ SG04 2016
21/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 21/2016/TT-BCT xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh Á Âu
17/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BKHCN chương trình bảo tồn sử dụng nguồn gen 2025 2030
2968/QĐ-BCT
Ngày ban hành 18/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 2968/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ 2016
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN trình tự thủ tục thay đổi thu hồi tên miền vi phạm luật sở hữu trí tuệ
1059/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1059/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp 2016
1011/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1011/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp 2016
965/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 965/QĐ-BKHCN mục tiêu nội dung dự kiến sản phẩm chương trình khoa học cấp quốc gia 2016
950/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 950/QĐ-BKHCN biểu mẫu tạm thời phục vụ tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học 2016
786/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 786/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng 2016
564/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 564/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp 2016
2253/BCT-QLCT
Ngày ban hành 16/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2253/BCT-QLCT biện pháp tự vệ tạm thời phôi thép dài 2016
529/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 16/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 529/QĐ-BKHCN 2 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng 2016
809/BKHCN-TCCB
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 809/BKHCN-TCCB hướng dẫn thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV 2016
464/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 464/QĐ-BKHCN danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng 2016
862/QĐ-BCT
Ngày ban hành 07/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 862/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời 2016
818/QĐ-BCT
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 818/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá 2016
227/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 16/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 227/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục dự án khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng 2016
154/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 154/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp 2016
141/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 25/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 141/QĐ-BKHCN duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng tuyển chọn
112/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 112/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng 2016
99/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 99/QĐ-BKHCN danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng 2016
01/2016/TTLT-BKHCN-BNV
Ngày ban hành 11/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV bổ nhiệm xếp lương viên chức ngành khoa học công nghệ 2016
11353/QĐ-BCT
Ngày ban hành 21/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11353/QĐ-BCT rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá 2015
2543/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015
9911/BCT-KH
Ngày ban hành 24/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9911/BCT-KH lộ trình mở của thị trường dịch vụ logistic đối với nhà đầu tư nước ngoài 2015
31/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 24/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2015/TT-BCT
8287/QĐ-BCT
Ngày ban hành 10/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8287/QĐ-BCT 2015 áp thuế tự vệ với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu
2535/BKHCN-KHTH
Ngày ban hành 15/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2535/BKHCN-KHTH 2015 áp dụng 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN nhiệm vụ khoa học công nghệ
1692/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 02/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1692/QĐ-BKHCN năm 2015 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1506/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1506/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1476/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1476/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016
1483/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1483/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1372/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 11/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1372/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1358/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1358/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1264/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1264/QĐ-BKHCN phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1352/BKHCN-KHTH
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1352/BKHCN-KHTH của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cung cấp số liệu triển khai công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2015
17/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và Công nghệ về Quỹ gen do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
662/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 662/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014
809/BKHCN-TCCB
Ngày ban hành 24/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 809/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT/BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
05/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 11/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
35/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 35/2014/TT-BKHCN
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162