tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trịnh Đình Dũng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
170/CĐ-TTG
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Không xác định
Công điện 170/CĐ-TTg 2018 phòng chống rét đậm rét hại
162/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 162/QĐ-TTg 2018 dịch vụ sự nghiệp công ngân sách nhà nước Bộ Xây dựng quản lý
140/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 140/QĐ-TTg 2018 Dự án Điều tra đánh giá xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải
125/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 125/QĐ-TTg 2018 Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Khu du lịch Núi Bà Đen Tây Ninh
127/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 127/QĐ-TTg 2018 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng Gia Lai đến 2035
21/QĐ-BCĐCTPTLN
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/QĐ-BCĐCTPTLN 2018 Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo nhà nước về phát triển Lâm nghiệp
04/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-TTg quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản
84/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 84/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam
79/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 79/QĐ-TTg 2018 Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam
68/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/QĐ-TTg 2018 Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long
52/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/QĐ-TTg 2018 Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa Du lịch
57/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 57/QĐ-TTg 2018 thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc Phia Đén Nguyên Bình Cao Bằng
01/CT-TTG
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-TTg 2018 chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai
2113/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2113/QĐ-TTg 2017 đầu tư Dự án xây dựng Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục Hà Nội
1253/QĐ-BCĐGTVT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1253/QĐ-BCĐGTVT 2017 kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo công trình Giao thông vận tải
2072/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2072/QĐ-TTg 2017 Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam
2076/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2076/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Hồ Chí Minh
49/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 49/2017/QĐ-TTg thu dọn công trình thiết bị phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí
2055/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2055/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội
2054/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2054/QĐ-TTg 2017 đổi tên Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
2038/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2038/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
2036/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2036/QĐ-TTg 2017 chức danh Trưởng ban Ban chỉ đạo di dời cảng biển trên sông Sài Gòn
335/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 335/QĐ-TTg Dự án đường trục phát triển Vùng kinh tế biển Nam Định cao tốc Cầu Giẽ 2017
392/TTG-CN
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 392/TTg-CN đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình Nam Định 2017
375/TTG-CN
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 375/TTg-CN tạo cơ hội cho đội tàu Việt Nam tham gia vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu 2017
04/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 04/2017/QĐ-TTg danh mục phương tiện thiết bị phải dán nhãn năng lượng
302/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 302/QĐ-TTg chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị dịch vụ thị trấn Chờ phân khu A Bắc Ninh 2017
343/TTG-CN
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 343/TTg-CN tháo gỡ khó khăn trong quy định xuất khẩu đá hoa dạng khối 2017
344/TTG-CN
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 344/TTg-CN chủ trương đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp Cái Mép Vũng Tàu 2017
305/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 305/QĐ-TTg sửa đổi Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai 2017
345/TTG-NN
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 345/TTg-NN chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án 2017
284/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 284/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh mở rộng quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn 2017
282/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 282/QĐ-TTg sửa đổi Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba 2017
320/CĐ-TTG
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 320/CĐ-TTg công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng 2017
276/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 276/QĐ-TTg đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 2017
259/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 259/QĐ-TTg Đề án đổi mới hiện đại hóa công nghệ ngành công nghiệp khai khoáng 2017
192/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 192/QĐ-TTg Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến 2025 2017
193/QĐ-TTG
Ngày ban hành 13/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 193/QĐ-TTg Chương trình quốc gia khống chế tiến tới loại trừ bệnh Dại 2017 2020
29/QĐ-BCĐQGĐL
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/QĐ-BCĐQGĐL Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực 2017
98/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 98/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam 2017
86/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 86/QĐ-TTg điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các bộ 2017
68/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2016 2025 2017
2465/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2465/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Xúc tiến hỗ trợ đầu tư Nghệ An 2016
2170/TTG-KTN
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2170/TTg-KTN Dự án tuyến nối quốc lộ 1 với thị xã Cửa Lò đoạn Quán Hành Chợ Sơn 2016
2143/TTG-KTN
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2143/TTg-KTN thí điểm hoạt động xe 4 bánh gắn động cơ chở khách du lịch khu vực hạn chế 2016
2283/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2283/QĐ-TTg mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Tài nguyên và Môi trường 2020 2030 2016
2113/TTG-KTN
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2113/TTg-KTN chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án Hà Nội 2016
369/QĐ-BCĐPPP
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 369/QĐ-BCĐPPP hoạt động của Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP 2016
2092/TTG-KTN
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2092/TTg-KTN xây dựng công trình cấp bách giảm ùn tắc giao thông sân bay Tân Sơn Nhất 2016
2036/TTG-KTN
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2036/TTg-KTN lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162