tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trương Minh Tuấn

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
05/CT-BTTTT
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-BTTTT 2018 tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất
32/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/QĐ-BTTTT 2018 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách
2455/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2455/QĐ-BTTTT 2017 Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với Khối cơ quan Bộ Thông tin
46/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 46/2017/TT-BTTTT tiêu chuẩn chức danh âm thanh viên phát thanh viên kỹ thuật dựng phim
2458/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2458/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Bộ Thông tin Truyền thông 2018
47/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 47/2017/TT-BTTTT quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
2457/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2457/QĐ-BTTTT 2017 Chỉ số cải cách hành chính của Cục trực thuộc Bộ Thông tin
2488/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2488/QĐ-BTTTT 2017 cơ cấu tổ chức Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
2468/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2468/QĐ-BTTTT 2017 phê duyệt Kiến trúc Bộ Thông tin điện tử phiên bản 1.0
2479/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2479/QĐ-BTTTT 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản In và Phát hành
2436/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2436/QĐ-BTTTT 2017 Danh mục mã định danh cơ quan trao đổi văn bản điện tử
45/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 45/2017/TT-BTTTT tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
2447/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2447/QĐ-BTTTT 2017 sửa đổi 1178/QĐ-BTTTT chuyển mạng thông tin di động
2475/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2475/QĐ-BTTTT 2017 Mã bưu chính quốc gia
43/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 43/2017/TT-BTTTT giá cước tối đa dịch vụ truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng
82/CT-BTTTT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 82/CT-BTTTT 2017 công tác thi đua khen thưởng 2018
2353/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2353/QĐ-BTTTT 2017 Đề án Truyền thông phòng chống ma túy thông tin đại chúng
41/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 41/2017/TT-BTTTT sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
2349/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2349/QĐ-BTTTT 2017 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Trung tâm Khảo sát thị trường
40/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 40/2017/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-BTTTT sử dụng kho số viễn thông
39/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 39/2017/TT-BTTTT tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan
218/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 218/QĐ-BTTTT tổ chức Tạp chí Công nghệ thông tin Truyền thông Tạp chí Tri thức Thời đại 2017
146/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 146/QĐ-BTTTT cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử 2017
170/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 170/QĐ-BTTTT hoạt động Hội đồng đấu giá băng tần 2500 2570 MHz 2620 2690 MHz 2017
124/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 124/QĐ-BTTTT Danh sách tên miền quốc gia Việt Nam vn được ưu tiên bảo vệ 2017
41/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/QĐ-BTTTT phân công Cụm trưởng Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan đơn vị 2017
2365/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2365/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2017 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 01/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư thực hiện nhiệm vụ thông tin truyền thông Chương trình Giảm nghèo bền vững 2016 2020
2036/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2036/QĐ-BTTTT Kế hoạch chuyển đổi mã vùng 2016
2020/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2020/QĐ-BTTTT Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới 2016
23/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 23/2016/TT-BTTTT điều tra sản lượng giá cước bình quân dịch vụ bưu chính công ích báo chí
1879/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1879/QĐ-BTTTT kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 2016
1819/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1819/QĐ-BTTTT thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình Công nghệ thông tin 2016 2020
05/CĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 05/CĐ-BTTTT chủ động ứng phó mưa lũ bão Sarika 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 2016
20/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2016/TT-BTTTT hướng dẫn 45/2015/QĐ-TTg cung ứng dịch vụ bưu chính công ích báo chí
1481/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1481/QĐ-BTTTT phân công công việc Bộ trưởng các Thứ trưởng 2016
1360/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1360/QĐ-BTTTT Chương trình hành động thực hiện 35/NQ-CP phát triển doanh nghiệp 2016
03/CĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 03/CĐ-BTTTT chủ động phòng tránh ứng phó hạn chế thiệt hại do bão 2016
1321/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1321/QĐ-BTTTT thông tin tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất 2016
43/CT-BTTTT
Ngày ban hành 13/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 43/CT-BTTTT thực hiện 18/CT-TTg thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2016
2258/BTTTT-TTCS
Ngày ban hành 06/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 2258/BTTTT-TTCS đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế 2016
2216/BTTTT-TTCS
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2216/BTTTT-TTCS thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP năm 2016
19/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BTTTT biểu mẫu tờ khai đăng ký cấp giấy phép cung cấp sử dụng dịch vụ phát thanh
02/QĐ-BCĐĐASHTH
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/QĐ-BCĐĐASHTH triển khai đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất 2016
18/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BTTTT kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị tuyên truyền quốc gia
17/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BTTT thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin mạng viễn thông di động
1092/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1092/QĐ-BTTTT khai thác sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển 2016
969/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 969/QĐ-BTTTT thành lập ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin 2016
879/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 879/QĐ-BTTTT quy chế tổ chức hoạt động Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162