tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trương Quang Nghĩa

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2250/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2250/BGTVT-TCCB hướng dẫn đăng ký thi đua khen thưởng theo chuyên đề 2017
06/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy trình sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giao thông đường bộ
471/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 471/QĐ-BGTVT đính chính 03/2016/TT-BGTVT bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng 2017
05/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2017/TT-BGTVT sửa đổi 16/2013/TT-BGTVT quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo
366/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 366/QĐ-BGTVT tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính 2017
319/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 319/QĐ-BGTVT phân cấp bổ nhiệm xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức 2017
02/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BGTVT sửa đổi 56/2014/TT-BGTVT giấy chứng nhận thuyền viên
01/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật cơ sở đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thủy
04/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BGTVT sửa đổi 47/2015/TT-BGTVT trách nhiệm của thuyền viên người lái phương tiện
03/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BGTVT chương trình đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thủy nội địa
189/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 189/QĐ-BGTVT điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 2017
05/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 03/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/QĐ-BGTVT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực 2017
49/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 49/2016/TT-BGTVT xây dựng tổ chức hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
47/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 47/2016/TT-BGTVT trang phục phù hiệu biển hiệu cán bộ công viên chức Cảng vụ hàng không
3962/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 3962/QĐ-BGTVT tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính 2016
3597/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3597/QĐ-BGTVT phục vụ tốt nhu cầu đi lại bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ 2017 2016
3446/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3446/QĐ-BGTVT Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng xe buýt 2020 2016
31/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 31/2016/TT-BGTVT tổ chức hoạt động Cảng vụ hàng hải
30/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 30/2016/TT-BGTVT trình tự thủ tục xác nhận việc kháng nghị hàng hải 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi 34/2012/TT-BGTVT 76/2015/TT-BGTVT 38/2010/TT-BGTVT giao thông đường sắt 2016
29/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 29/2016/TT-BGTVT cách thức phân chia tiền công cứu hộ thuyền bộ tàu biển Việt Nam 2016
25/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BGTVT sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì đường thủy nội địa 64/2014/TT-BGTVT
3065/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3065/QĐ-BGTVT khung giá dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không cảng hàng không sân bay 2016
22/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BGTVT
2729/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2729/QĐ-BGTVT phương pháp tính toán công suất bến xe khách 2016
08/CT-BGTVT
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-BGTVT tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2016
21/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 21/2016/TT-BGTVT
KHONGSO
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định trình tự thủ tục xác nhận việc kháng nghị hàng hải 2016
2370/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2370/QĐ-BGTVT quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển nam trung bộ 2020 2030 2016
2369/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2369/QĐ-BGTVT quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển trung trung bộ nhóm 3 2020 2030 2016
2368/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2368/QĐ-BGTVT quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển bắc trung bộ nhóm 2 2020 2030 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn chứng chỉ chuyên môn thuyền viên thực tập trên tàu biển 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 25/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Định mức kinh tế kỹ thuật vận hành khai thác bảo dưỡng Hệ thống AIS 2016
2257/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2257/QĐ-BGTVT danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực 2016
20/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2016/TT-BGTVT
19/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BGTVT khảo sát luồng phục vụ quản lý thông báo luồng đường thủy nội địa
1915/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1915/QĐ-BGTVT công bố bổ sung sửa đổi thay thế bãi bỏ thủ tục hành chính 2016
02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT đào tạo bồi dưỡng cán bộ phòng chống khủng bố
03/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT nghị định quỹ bảo trì đường bộ 2016
11/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân cấp đóng tàu biển trang bị an toàn
04/CT-BGTVT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BGTVT tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông 2016
1456/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1456/QĐ-BGTVT Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh 2016 2020
02/CT-BGTVT
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BGTVT nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật 2016
08/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BGTVT Định mức kinh tế kỹ thuật Đài thông tin nhận dạng truy theo tầm xa
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162