tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trương Tấn Sang

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2935/QĐ-CTN
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2935/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2914/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2914/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2912/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2912/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2913/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2913/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2911/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2911/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2915/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2915/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2878/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2878/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2877/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2877/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2874/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2874/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2876/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2876/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2875/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2875/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2746/QĐ-CTN
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2746/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
36/2015/L-CTN
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Nghị quyết thi hành Bộ luật tố tụng hình sự 2015
35/2015/L-CTN
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Bộ luật tố tụng hình sự 2015
32/2015/L-CTN
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh 2015
33/2015/L-CTN
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Bộ luật hình sự 2015
34/2015/L-CTN
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Nghị quyết về thi hành Bộ luật hình sự 2015
28/2015/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật trưng cầu ý dân 2015
19/2015/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội 2015
26/2015/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015
25/2015/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật thi hành tạm giữ tạm giam 2015
2730/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2730/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
31/2015/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
30/2015/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng 2015
29/2015/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại năm 2015
24/2015/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Nghị quyết về thi hành Luật tố tụng hành chính 2015
27/2015/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật phí và lệ phí 2015
23/2015/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật tố tụng hành chính 2015
2729/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2729/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
22/2015/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Nghị quyết về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự 2015
21/2015/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
20/2015/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Bộ luật dân sự 2015
17/2015/L-CTN
Ngày ban hành 04/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật thống kê 2015
16/2015/L-CTN
Ngày ban hành 04/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật kế toán 2015
18/2015/L-CTN
Ngày ban hành 04/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật khí tượng thủy văn 2015
15/2015/L-CTN
Ngày ban hành 04/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật hoạt động giám sát của Quốc hội hội đồng nhân dân 2015
2703/QĐ-CTN
Ngày ban hành 04/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2703/QĐ-CTN cho trở lại quốc tịch Việt Nam 2015
14/2015/L-CTN
Ngày ban hành 03/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật an toàn thông tin mạng 2015
2500/QĐ-CTN
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2500/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2501/QĐ-CTN
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2501/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2491/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2491/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2492/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2492/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2493/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2493/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2422/QĐ-CTN
Ngày ban hành 28/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2422/QĐ-CTNb cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2421/QĐ-CTN
Ngày ban hành 28/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2421/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2389/QĐ-CTN
Ngày ban hành 26/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2389/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam
2335/QĐ-CTN
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2335/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Hà Lan 2015
2316/QĐ-CTN
Ngày ban hành 14/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2316/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại cộng hòa Áo 2015
2310/QĐ-CTN
Ngày ban hành 14/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2310/QĐ-CTN cho nhập quốc tịch Việt Nam 2015
2311/QĐ-CTN
Ngày ban hành 14/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2311/QĐ-CTN cho trở lại quốc tịch Việt Nam 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162