tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trương Tấn Sang

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
21/CT-UB-QLĐT
Ngày ban hành 10/05/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 21/CT-UB-QLĐT năm 1995 về chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng kho bãi thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan đơn vị thành phố quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20/CT-UB
Ngày ban hành 10/05/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 20/CT-UB về thực hiện tiết kiệm năm 1995 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3325/QĐ-UB-KT
Ngày ban hành 06/05/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3325/QĐ-UB-KT năm 1995 sửa đổi quy định quản lý các hoạt động kinh doanh thịt heo, trâu, bò trên địa bàn thành phố kèm theo Quyết định 688/QĐ-UB năm 1992 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19/CT-UB
Ngày ban hành 06/05/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 19/CT-UB năm 1995 về việc triển khai thực hiện kế hoạch chấn chỉnh hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc (heo-trâu-bò) tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18/CT-UB-KT
Ngày ban hành 04/05/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 18/CT-UB-KT năm 1995 về xét duyệt khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17/CT-UB-KT
Ngày ban hành 29/04/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 17/CT-UB-KT năm 1995 về việc đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc thu thuế tồn đọng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2408/QĐ-UB-KT
Ngày ban hành 31/03/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2408/QĐ-UB-KT năm 1995 quy định thủ tục lập hồ sơ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam và của bên Việt Nam thuê đất để liên doanh với nước ngoài trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12/CT-UB-KT
Ngày ban hành 11/03/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-UB-KT năm 1995 thực hiện điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
1674/QĐ-UB-KT
Ngày ban hành 08/03/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1674/QĐ-UB-KT năm 1995 Quy chế về quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản sửa chữa lớn hoàn thành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19/TB-UB-QLĐT
Ngày ban hành 06/03/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 19/TB-UB-QLĐT về quy hoạch bố trí các khu công nghiệp tập trung và các khu dân cư kế cận do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10/CT-UB-QLĐT
Ngày ban hành 01/03/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UB-QLĐT năm 1995 về bán nhà, xưởng là tài sản thuộc sở hữu nhà nước giao cho các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh quản lý sử dụng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
07/CT-UB-KT
Ngày ban hành 16/02/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 07/CT-UB-KT về chấn chỉnh việc mở tài khoản tiền gởi vãng lai ở các quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
05/CT-UB-NCVX
Ngày ban hành 08/02/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-UB-NCVX năm 1995 về nâng bậc lương năm 1994 đối với công chức, viên chức hành chánh sự nghiệp, đảng, đoàn thể do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
154/QĐ-UB-TH
Ngày ban hành 13/01/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 154/QĐ-UB-TH năm 1995 quy định tạm thời về: “Nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ làm việc của Ủy viên chuyên trách Ủy ban nhân dân thành phố” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
46/QĐ-UB-KT
Ngày ban hành 07/01/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/QĐ-UB-KT năm 1995 quy định về thủ tục cấp giấp phép thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4310/QĐ-UB-NCVX
Ngày ban hành 20/12/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4310/QĐ-UB-NCVX năm 1994 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6049/UB-KT
Ngày ban hành 20/12/1994
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6049/UB-KT cấp phát vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn cuối năm 1994
3896/QĐ-UB-NCVX
Ngày ban hành 19/11/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3896/QĐ-UB-NCVX năm 1994 về việc kiện toàn tổ chức ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3364/QĐ-UB-NCVX
Ngày ban hành 08/10/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3364/QĐ-UB-NCVX sửa đổi Quyết định 3131/QĐ-UB-NCVX liên quan đến hoạt động vui chơi, giải trí, hàng quán ăn uống phải bảo đảm gìn giữ sự yên tĩnh và trật tự chung, tôn trọng giờ nghĩ đêm của nhân dân (từ 23 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
40/CT-UB-NCVX
Ngày ban hành 03/10/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 40/CT-UB-NCVX năm 1994 về công tác phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3131/QĐ-UB-NCVX
Ngày ban hành 27/09/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3131/QĐ-UB-NCVX năm 1994 về việc các điểm vui chơi, giải trí, hàng quán ăn uống chấm dứt hoạt động kinh doanh lúc 23 giờ 30 trong ngày do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
38/CT-UB-NC
Ngày ban hành 13/09/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 38/CT-UB-NC năm 1994 về cải cách thủ tục hành chánh (thực hiện Nghị quyết 38/CP) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2955/QĐ-UB-KT
Ngày ban hành 10/09/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2955/QĐ-UB-KT năm 1994 về việc quản lý – bảo vệ động vật rừng tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2920/QĐ-UB-KT
Ngày ban hành 08/09/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2920/QĐ-UB-KT năm 1994 về quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2526/QĐ-UB-CN
Ngày ban hành 08/08/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2526/QĐ-UB-CN năm 1994 đổi tên Ban Quản lý đất đai thành phố thành Sở Địa chính thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3079/UB-VX
Ngày ban hành 07/07/1994
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3079/UB-VX đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 54/CT-UB xây dựng nhà tình nghĩa
48/TB-UB
Ngày ban hành 07/07/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 48/TB-UB về quy định đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe gắn máy do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23/CT-UB-NC
Ngày ban hành 25/05/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 23/CT-UB-NC năm 1994 về sơ kết việc thực hiện Luật công đoàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
1493/QĐ-UB-QLĐT
Ngày ban hành 18/05/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1493/QĐ-UB-QLĐT năm 1994 về việc lập đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
1488/QĐ-UB-QLĐT
Ngày ban hành 17/05/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1488/QĐ-UB-QLĐT năm 1994 về quản lý nhà nước đối với nhà thuộc sở hữu tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
1076/QĐ-UB-NC
Ngày ban hành 13/04/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1076/QĐ-UB-NC năm 1998 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
1046/QĐ-UB-QLĐT
Ngày ban hành 11/04/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1046/QĐ-UB-QLĐT năm 1994 ban hành quy định tạm thời chế độ đấu thầu và chọn thầu trong xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
836/QĐ-UB-VX
Ngày ban hành 24/03/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 836/QĐ-UB-VX năm 1994 về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
706/QĐ-UB-NC
Ngày ban hành 11/03/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 706/QĐ-UB-NC năm 1994 về việc phân công, phân cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
318/QĐ-UB-VX
Ngày ban hành 28/01/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 318/QĐ-UB-VX năm 1994 về việc kiện toàn tổ chức Ban Việt kiều Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
1852/QĐ-UB-NC
Ngày ban hành 10/12/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1852/QĐ-UB-NC năm 1993 về Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân xã thuộc thành phố Hồ Chí Minh
51/CT-UB
Ngày ban hành 26/10/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 51/CT-UB năm 1993 về việc thực hiện quản lý dân số và lao động bằng hệ thống máy tính do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
1499/QĐ-UB
Ngày ban hành 14/10/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1499/QĐ-UB năm 1993 lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
1387/QĐ-UBUX
Ngày ban hành 22/09/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1387/QĐ-UBUX năm 1993 chấn chỉnh một bước họat động các vũ trường trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
1282/QĐ-UB-NC
Ngày ban hành 25/08/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1282/QĐ-UB-NC năm 1993 thành lập Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
1259/QĐ-UB
Ngày ban hành 20/08/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1259/QĐ-UB năm 1993 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban hợp tác và đầu tư thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
1196/QĐ-UB
Ngày ban hành 07/08/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1196/QĐ-UB năm 1993 về quản lý hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà trọ, nhà hàng, cửa hàng ăn uống trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
1143/QĐ-UB-VX
Ngày ban hành 28/07/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1143/QĐ-UB-VX năm 1993 quy định về việc thực hiện Luật Báo chí và Nghị định 133-HĐBT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
980/QĐ-UB
Ngày ban hành 25/06/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 980/QĐ-UB năm 1993 về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
752/QĐ-UB
Ngày ban hành 14/05/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 752/QĐ-UB năm 1993 hợp nhất 2 sở: Sở Thương nghiệp và Sở Kinh tế đối ngoại thành tổ chức mới lấy tên là: Sở Thương mại thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23/CT-UB
Ngày ban hành 11/05/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 23/CT-UB năm 1993 về phòng chống tệ nạn mại dâm – ma túy và ngăn chặn sida ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19/CT-UB
Ngày ban hành 03/05/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 19/CT-UB năm 1993 về việc đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu thuế theo luật pháp và chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
548/QĐ-UB-CN
Ngày ban hành 15/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 548/QĐ-UB-CN năm 1993 tạo nguồn vốn cải tạo lưới điện phân phối thành phố Hồ Chí Minh 1993-1995 bằng phương thức phụ thu trên giá bán điện cho các đối tượng tiêu dùng điện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14/CT-UB
Ngày ban hành 08/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 14/CT-UB năm 1993 về việc thực hiện giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào lương, và chuyển việc quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước sang phương thức kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13/CT-UB
Ngày ban hành 03/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 13/CT-UB năm 1993 về việc tiến hành kê khai và báo cáo tình hình quản lý sử dụng kho bãi thuộc thành phố quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940