tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trương Tấn Sang

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
12/CT-UBND
Ngày ban hành 02/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-UBND năm 1993 về kê khai xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với các loại nhà đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
299/QĐ-UB
Ngày ban hành 23/02/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 299/QĐ-UB năm 1993 đổi tên và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban quản lý đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
02/CT-UB
Ngày ban hành 04/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-UB năm 1993 về việc kiên quyết bài trừ nạn mãi dâm, xử lý nghiêm minh đối với người vi phạm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
01/CT-UB
Ngày ban hành 02/01/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-UB năm 1993 về quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với việc lập, đàm phán, xem xét các dự án đầu tư hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3061/QĐ-UB
Ngày ban hành 07/12/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3061/QĐ-UB năm 1992 về việc thay đổi và bổ sung thêm một số thành viên Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo thành phố được thành lập theo Quyết định 539/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2690/QĐ-UB
Ngày ban hành 14/11/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2690/QĐ-UB năm 1992 thành lập Ban chỉ đạo chống tham nhũng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2667/QĐ-UB
Ngày ban hành 10/11/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2667/QĐ-UB năm 1992 bổ sung Quyết định 447/QĐ-UB về giải quyết tranh chấp đất đai tại thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
45/CT-UB
Ngày ban hành 17/10/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 45/CT-UB năm 1992 hướng dẫn sơ kết thực hiện Quyết định 231/QĐ-UB về cải tiến tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân phường do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
44/CT-UB
Ngày ban hành 14/10/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 44/CT-UB năm 1992 về kiện toàn tổ chức hệ thống xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2252/QĐ-UB
Ngày ban hành 04/09/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2252/QĐ-UB năm 1992 về việc kiện toàn tổ chức cơ quan Trọng tài kinh tế thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
432/QD-CTN
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 432/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
12/2012/L-CTN
Ngày ban hành -
Hiệu lực Không xác định
Lệnh 12/2012/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
420/QD-CTN
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 420/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
421/QD-CTN
Ngày ban hành -
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 421/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
11/2011/L-CNT
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 11/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Khiếu nại
672/QĐ-CT
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 672/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
77/C
Ngày ban hành 28/12/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Sắc lệnh số 77/C của Chủ Tịch nước : Sắc lệnh thiết lập một toà án quân sự tại Phan Thiết
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162