tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trương Tấn Sang

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2310/QĐ-CTN
Ngày ban hành 14/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2310/QĐ-CTN cho nhập quốc tịch Việt Nam 2015
2317/QĐ-CTN
Ngày ban hành 14/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2317/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Bungary 2015
2311/QĐ-CTN
Ngày ban hành 14/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2311/QĐ-CTN cho trở lại quốc tịch Việt Nam 2015
2313/QĐ-CTN
Ngày ban hành 14/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2313/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại cộng hòa Áo 2015
2315/QĐ-CTN
Ngày ban hành 14/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2315/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Nga 2015
2149/QĐ-CTN
Ngày ban hành 25/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2149/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan
2129/QĐ-CTN
Ngày ban hành 23/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2129/QĐ-CTN cho trở lại quốc tịch Việt Nam bà Su Lin Chiu đang cư trú tại Bến Tre
2130/QĐ-CTN
Ngày ban hành 23/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2130/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam bà Đinh Hồng Linh đang cư trú tại Na Uy
2131/QĐ-CTN
Ngày ban hành 23/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2131/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Vương quốc Na Uy
2127/QĐ-CTN
Ngày ban hành 23/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2127/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Vương quốc Na Uy
2128/QĐ-CTN
Ngày ban hành 23/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2128/QĐ-CTN cho nhập quốc tịch Việt Nam cá nhân đang cư trú tại Hà Nội
2090/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2090/QĐ-CTN thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức
2087/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2087/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Lào
2089/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2089/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam bà Hà Minh Phượng cư trú tại Liên bang Nga
2086/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2086/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Hàn Quốc
2051/QĐ-CTN
Ngày ban hành 16/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2051/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Cộng hòa Bungari 2015
2054/QĐ-CTN
Ngày ban hành 16/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2054/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú Liên Bang Nga 2015
2052/QĐ-CTN
Ngày ban hành 16/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2052/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Nhật Bản 2015
2053/QĐ-CTN
Ngày ban hành 16/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2053/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Na Uy 2015
2055/QĐ-CTN
Ngày ban hành 16/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2055/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Áo 2015
1999/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1999/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam Lee Min Ji đang cư trú tại thành phố Đà Nẵng
1997/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1997/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Áo
2002/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2002/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Nhật Bản
1996/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1996/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam Trương Anita đang cư trú tại Na Uy
2001/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2001/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam Đặng Thị Hoàng Yến đang cư trú tại Hoa Kỳ
1994/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1994/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam Nguyễn Thị Nguyệt cư trú tại Lào
1995/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1995/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Hoa Kỳ
2003/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2003/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
2000/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2000/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú Cộng hòa Liên bang Đức
1998/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1998/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan
1962/QĐ-CTN
Ngày ban hành 07/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1962/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Hoa Kỳ
1898/QĐ-CTN
Ngày ban hành 26/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1898/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện cư trú tại Vương quốc Hà Lan
1899/QĐ-CTN
Ngày ban hành 26/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1899/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức
1863/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1863/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
1864/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1864/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
1866/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1866/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
1865/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1865/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
1867/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1867/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015
1611/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1611/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Nhật Bản 2015
1612/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1612/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức
1613/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1613/QĐ-CTN 2015 Cho thôi quốc tịch Việt Nam
1615/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1615/QĐ-CTN 2015 Cho nhập quốc tịch Việt Nam
1614/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1614/QĐ-CTN 2015 Cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Nhật Bản
1575/QĐ-CTN
Ngày ban hành 03/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1575/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Vương quốc Na Uy
1577/QĐ-CTN
Ngày ban hành 03/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1577/QĐ-CTN 2015 Cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Vương quốc Na Uy
1576/QĐ-CTN
Ngày ban hành 03/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1576/QĐ-CTN 2015 Cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân cư trú Cộng hòa Liên bang Đức
1574/QĐ-CTN
Ngày ban hành 03/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1574/QĐ-CTN 2015 Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân cư trú tại Lào
1573/QĐ-CTN
Ngày ban hành 03/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1573/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Vương quốc Na Uy
1547/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1547/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam
1544/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1544/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162