tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trương Tấn Sang

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1545/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1545/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam
1544/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1544/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam
1514/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1514/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam
1513/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1513/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam
1515/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1515/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Bungari
12/2015/L-CTN
Ngày ban hành 09/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
13/2015/L-CTN
Ngày ban hành 09/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật ngân sách nhà nước 2015
11/2015/L-CTN
Ngày ban hành 09/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015
09/2015/L-CTN
Ngày ban hành 08/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật Kiểm toán nhà nước 2015
10/2015/L-CTN
Ngày ban hành 08/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015
08/2015/L-CTN
Ngày ban hành 06/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Nghị quyết thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động năm 2015
07/2015/L-CTN
Ngày ban hành 06/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
1328/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1328/QĐ-CTN 2015 tặng quà nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ
06/2015/L-CTN
Ngày ban hành 03/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật tổ chức Chính phủ 2015
03/2015/L-CTN
Ngày ban hành 03/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật thú y 2015
05/2015/L-CTN
Ngày ban hành 03/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
1295/QĐ-CTN
Ngày ban hành 03/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1295/QĐ-CTN 2015 cho trở lại quốc tịch Việt Nam
04/2015/L-CTN
Ngày ban hành 03/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật nghĩa vụ quân sự 2015
1257/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1257/QĐ-CTN 2015 cho nhập quốc tịch Việt Nam
1259/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1259/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam
1260/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1260/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam
1256/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1256/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam
1258/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1258/QĐ-CTN 2015 cho nhập quốc tịch Việt Nam
1261/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1261/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam
1245/QĐ-CTN
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1245/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam
1244/QĐ-CTN
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1244/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam
1247/QĐ-CTN
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1247/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam
1246/QĐ-CTN
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1246/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam
1248/QĐ-CTN
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1248/QĐ-CTN 2015 cho thôi quốc tịch Việt Nam
02/2015/L-CTN
Ngày ban hành 23/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015
1179/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1179/QĐ-CTN năm 2015 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1177/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1177/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1178/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1178/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1154/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1154/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1155/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1155/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1156/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1156/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1153/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1153/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1087/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1087/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1000/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1000/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
997/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 997/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
999/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 999/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
998/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 998/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
977/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 977/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
976/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 976/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
975/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 975/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
978/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 978/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
974/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 974/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
904/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 904/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
905/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 905/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
903/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 903/QĐ-CTN năm 2015 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940