tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trương Tấn Sang

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
271/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 271/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
265/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 265/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
268/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 268/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
270/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 270/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
267/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 267/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
232/QĐ-CTN
Ngày ban hành 05/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 232/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
195/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 195/QĐ-CTN năm 2015 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
194/QĐ-CTN
Ngày ban hành 30/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 194/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
164/QĐ-CTN
Ngày ban hành 26/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 164/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
108/QĐ-CTN
Ngày ban hành 19/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 108/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam
107/QĐ-CTN
Ngày ban hành 19/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 107/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
109/QĐ-CTN
Ngày ban hành 19/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 109/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
81/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 81/QĐ-CTN năm 2015 về tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi do Chủ tịch nước ban hành
53/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hanh
51/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
52/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
01/2015/L-CTN
Ngày ban hành 05/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014
3294/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3294/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam
3295/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3295/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam
3228/QĐ-CTN
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3228/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
37/2014/L-CTN
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Nghị quyết về phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật 2014
33/2014/L-CTN
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 33/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Công an nhân dân
35/2014/L-CTN
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 35/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
34/2014/L-CTN
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 34/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Giáo dục nghề nghiệp
36/2014/L-CTN
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 36/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người
32/2014/L-CTN
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 32/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
30/2014/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 30/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
3176/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3176/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
3182/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3182/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
3178/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3178/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
3183/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3183/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
3177/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3177/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
31/2014/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 31/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế
28/2014/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 28/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Doanh nghiệp
3175/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3175/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
24/2014/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 24/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Nhà ở
26/2014/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 26/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân dự
25/2014/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 25/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Kinh doanh bất động sản
27/2014/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 27/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đầu tư
29/2014/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 29/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
3181/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3181/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
3180/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3180/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
3179/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3179/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
17/2014/L-CTN
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 17/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Căn cước công dân
22/2014/L-CTN
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 22/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
23/2014/L-CTN
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 23/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
15/2014/L-CTN
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 15/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tổ chức Quốc hội
19/2014/L-CTN
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 19/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
20/2014/L-CTN
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 20/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
16/2014/L-CTN
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 16/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Bảo hiểm xã hội
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162