tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trương Tấn Sang

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
22/2014/L-CTN
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 22/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
21/2014/L-CTN
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 21/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
3138/QĐ-CTN
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3138/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
3139/QĐ-CTN
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3139/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
3140/QĐ-CTN
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3140/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
3141/QĐ-CTN
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3141/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2763/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2763/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam
2764/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2764/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
2746/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2746/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2745/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2745/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2719/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2719/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2720/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2720/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2531/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2531/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
2529/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2529/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2530/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2530/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
2487/QĐ-CTN
Ngày ban hành 02/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2487/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2488/QĐ-CTN
Ngày ban hành 02/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2488/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2450/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2450/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2449/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2449/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2411/QĐ-CTN
Ngày ban hành 26/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2411/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2409/QĐ-CTN
Ngày ban hành 26/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2409/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2410/QĐ-CTN
Ngày ban hành 26/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2410/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2357/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2357/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2355/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2355/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2356/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2356/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2267/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2267/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2257/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2257/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2256/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2256/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2255/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2255/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2265/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2265/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2243/QĐ-CTN
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2243/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2244/QĐ-CTN
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2244/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
2098/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2098/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2100/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2100/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
2099/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2099/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
38-KH/CCTP
Ngày ban hành 15/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 38-KH/CCTP năm 2014 đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp do Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp ban hành
1812/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1812/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1813/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1813/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1816/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1816/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam 09 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
1815/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1815/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1814/QĐ-CTN
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1814/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1703/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1703/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1701/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1701/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam 19 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
1709/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1709/QĐ-CTN năm 2014 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1702/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1702/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1704/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1704/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam 04 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
1708/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1708/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam 04 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
1705/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1705/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam 09 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
1706/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1706/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Chủ tịch nước ban hành
1707/QĐ-CTN
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1707/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam với 21 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940