tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trương Tấn Sang

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1564/QĐ-CTN
Ngày ban hành 14/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1564/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
1547/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1547/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam 491 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
1553/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1553/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1546/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1546/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam
1554/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1554/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1555/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1555/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1545/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1545/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1541/QĐ-CTN
Ngày ban hành 10/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1541/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam
1484/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1484/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1486/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1486/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1487/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1487/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1485/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1485/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1483/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1483/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
13/2014/L-CTN
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 13/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc gia nhập công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay
11/2014/L-CTN
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 11/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Phá sản
14/2014/L-CTN
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 14/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đầu tư công
12/2014/L-CTN
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 12/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Hải quan 2014
07/2014/L-CTN
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 07/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Hôn nhân và Gia đình 2014
05/2014/L-CTN
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 05/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
10/2014/L-CTN
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 10/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
09/2014/L-CTN
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 09/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Bảo vệ môi trường
03/2014/L-CTN
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 03/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
08/2014/L-CTN
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 08/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Công chứng 2014
06/2014/L-CTN
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 06/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Xây dựng 2014
04/2014/L-CTN
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 04/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
1399/QĐ-CTN
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1399/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1398/QĐ-CTN
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1398/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1397/QĐ-CTN
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1397/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1379/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1379/QĐ-CTN năm 2014 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
1342/QĐ-CTN
Ngày ban hành 17/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1342/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
1343/QĐ-CTN
Ngày ban hành 17/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1343/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1318/QĐ-CTN
Ngày ban hành 13/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1318/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1317/QĐ-CTN
Ngày ban hành 13/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1317/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
1253/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1253/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1276/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1276/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam
1275/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1275/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
1274/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1274/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
1273/QĐ-CTN
Ngày ban hành 12/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1273/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
1232/QĐ-CTN
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1232/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1231/QĐ-CTN
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1231/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1230/QĐ-CTN
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1230/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1216/QĐ-CTN
Ngày ban hành 04/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1216/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1217/QĐ-CTN
Ngày ban hành 04/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1217/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
1215/QĐ-CTN
Ngày ban hành 04/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1215/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
979/QĐ-CTN
Ngày ban hành 16/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 979/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
925/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 925/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
924/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 924/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
923/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 923/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
847/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 847/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
846/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 846/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940