tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Trương Tấn Sang

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
819/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 819/QĐ-CTN năm 2014 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
820/QĐ-CTN
Ngày ban hành 15/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 820/QĐ-CTN năm 2014 về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
792/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 792/QĐ-CTN năm 2014 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
791/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 791/QĐ-CTN năm 2014 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
790/QĐ-CTN
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 790/QĐ-CTN năm 2014 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
776/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 776/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
777/QĐ-CTN
Ngày ban hành 08/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 777/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
694/QĐ-CTN
Ngày ban hành 21/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 694/QĐ-CTN về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
695/QĐ-CTN
Ngày ban hành 21/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 695/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam
696/QĐ-CTN
Ngày ban hành 21/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 696/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam
675/QĐ-CTN
Ngày ban hành 17/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 675/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
676/QĐ-CTN
Ngày ban hành 17/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 676/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
677/QĐ-CTN
Ngày ban hành 17/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 677/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
651/QĐ-CTN
Ngày ban hành 13/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 651/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
652/QĐ-CTN
Ngày ban hành 13/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 652/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
605/QĐ-CTN
Ngày ban hành 10/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 605/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
607/QĐ-CTN
Ngày ban hành 10/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 607/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
606/QĐ-CTN
Ngày ban hành 10/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 606/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
476/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 476/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
430/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 430/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
431/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 431/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
02/2014/L-CTN
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân
223/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 223/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
225/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 225/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam
220/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 220/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
224/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 224/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
222/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 222/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
221/QĐ-CTN
Ngày ban hành 22/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 221/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
212/QĐ-CTN
Ngày ban hành 17/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 212/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
143/QĐ-CTN
Ngày ban hành 10/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 143/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
142/QĐ-CTN
Ngày ban hành 10/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 142/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
12/QĐ-CTN
Ngày ban hành 06/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/QĐ-CTN năm 2014 tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ do Chủ tịch nước ban hành
01/2014/L-CTN
Ngày ban hành 06/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 01/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh Cảnh sát cơ động
144/QĐ-CTN
Ngày ban hành 01/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 144/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
2589/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2589/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
2565/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2565/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
2563/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2563/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
2567/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2567/QĐ-CTN năm 2013 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
2562/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2562/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
2564/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2564/QĐ-CTN năm 2013 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
2566/QĐ-CTN
Ngày ban hành 27/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2566/QĐ-CTN năm 2013 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
2390/QĐ-CTN
Ngày ban hành 13/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2390/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam
22/2013/L-CTN
Ngày ban hành 09/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 22/2013/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đất đai
20/2013/L-CTN
Ngày ban hành 09/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 20/2013/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đấu thầu
21/2013/L-CTN
Ngày ban hành 09/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 21/2013/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
18/2013/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
19/2013/L-CTN
Ngày ban hành 08/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 19/2013/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
16/2013/L-CTN
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 16/2013/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
17/2013/L-CTN
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh công bố Luật tiếp công dân 2013
15/2013/L-CTN
Ngày ban hành 04/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Lệnh 15/2013/L-CTN của Chủ tịch nước về công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162