tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Vũ Đức Đam

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2140/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2140/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Đề án Phối hợp truyền thông phòng chống HIV/AIDS
01/NQLT-CP-BCHTWĐ
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 01/NQLT-CP-BCHTWĐ 2017 phối hợp của Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn
2127/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2127/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài
2128/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2128/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Phong Nha Kẽ Bàng
2099/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2099/QĐ-TTg 2017 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Khoa học
2098/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2098/QĐ-TTg 2017 Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Núi Sam An Giang
2073/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2073/QĐ-TTg 2017 Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào
2080/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2080/QĐ-TTg 2017 bổ sung Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
2079/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2079/QĐ-TTg 2017 phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ đặc biệt cấp quốc gia
2057/QĐ-TTG
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2057/QĐ-TTg 2017 phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn
2051/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2051/QĐ-TTg 2017 kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương
2052/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2052/QĐ-TTg 2017 phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích
240/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 240/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn Lạng Sơn 2017
205/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 205/QĐ-TTg công nhận Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm Lâm Đồng 2017
186/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 186/QĐ-TTg Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục 2017
181/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 181/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án Tu bổ tôn tạo di tích chùa Côn Sơn 2017
162/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 162/QĐ-TTg Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2017
126/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 126/QĐ-TTg kiện toàn nhân sự Ban Điều phối phát triển thể lực tầm vóc người Việt 2017
117/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 117/QĐ-TTg Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học 2017
88/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 88/QĐ-TTg năng lực quản lý thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan 2017
63/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 63/QĐ-TTg Danh sách thành viên Hội đồng Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc 2017
42A/CĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 42a/CĐ-TTg khắc phục tai nạn lao động Công ty Foodtech JSC chi nhánh Phú Yên 2017
2449/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2449/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS tệ nạn ma túy 2016
52/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 52/2016/QĐ-TTg Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
2351/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2351/QĐ-TTg bảo tồn phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo Ba Thê An Giang 2016
2314/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2314/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS tệ nạn ma túy 2016
2228/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2228/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc Thái Nguyên 2016
2227/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2227/QĐ-TTg Quy hoạch phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2020 2016
2218/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2218/QĐ-TTg thành lập Viện Tài nguyên Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
2190/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2190/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện 2016
2192/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2192/QĐ-TTg kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 1 2017 2016
354/QĐ-ƯDCNTT
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 354/QĐ-ƯDCNTT thay thế thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin 2016
2163/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2163/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà Đà Nẵng 2016 2025
1995/CĐ-TTG
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1995/CĐ-TTg tăng cường quản lý cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma túy 2016
2083/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2083/QĐ-TTg kiện toàn phòng chống AIDS phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm 2016
2014/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2014/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo di tích ATK 2016
1982/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1982/QĐ-TTg phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam 2016
1806/TTG-KGVX
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1806/TTg-KGVX chủ trương thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
1931/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1931/QĐ-TTg cơ chế đối tác công tư đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 2016
1892/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1892/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 2016
1845/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1845/QĐ-TTg phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa Lào Cai 2016
1845/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1845/QĐ-TTg phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa Lào Cai 2016
1647/TTG-KGVX
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1647/TTg-KGVX điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do hội nông dân Việt Nam quản lý 2016
1797/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1797/QĐ-TTg cử Nguyễn Quang Thuấn chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam 2016
1751/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1751/QĐ-TTg kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Trung ương 2016
196/QĐ-HĐGDQPANTW
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 196/QĐ-HĐGDQPANTW kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng 2016
1755/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1755/QĐ-TTg chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến 2020 2016
1717/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1717/QĐ-TTg thành lập Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
1650/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1650/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện 1956/QĐ-TTg đào tạo lao động nông thôn 2016
1640/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1640/QĐ-TTg quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy 2020 2030 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162