Văn bản được ký bởi Vũ Đức Đam

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
240/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 240/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn Lạng Sơn 2017
205/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 205/QĐ-TTg công nhận Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm Lâm Đồng 2017
186/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 186/QĐ-TTg Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục 2017
181/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 181/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án Tu bổ tôn tạo di tích chùa Côn Sơn 2017
162/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 162/QĐ-TTg Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2017
126/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 126/QĐ-TTg kiện toàn nhân sự Ban Điều phối phát triển thể lực tầm vóc người Việt 2017
117/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 117/QĐ-TTg Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học 2017
88/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 88/QĐ-TTg năng lực quản lý thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan 2017
63/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 63/QĐ-TTg Danh sách thành viên Hội đồng Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc 2017
42A/CĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Công điện 42a/CĐ-TTg khắc phục tai nạn lao động Công ty Foodtech JSC chi nhánh Phú Yên 2017
2449/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2449/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS tệ nạn ma túy 2016
52/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 52/2016/QĐ-TTg Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
2351/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2351/QĐ-TTg bảo tồn phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo Ba Thê An Giang 2016
2314/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2314/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS tệ nạn ma túy 2016
2228/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2228/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc Thái Nguyên 2016
2227/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2227/QĐ-TTg Quy hoạch phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2020 2016
2218/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2218/QĐ-TTg thành lập Viện Tài nguyên Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
2190/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2190/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện 2016
2192/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2192/QĐ-TTg kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 1 2017 2016
354/QĐ-ƯDCNTT
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 354/QĐ-ƯDCNTT thay thế thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin 2016
2163/QĐ-TTG
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2163/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà Đà Nẵng 2016 2025
1995/CĐ-TTG
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1995/CĐ-TTg tăng cường quản lý cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma túy 2016
2083/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2083/QĐ-TTg kiện toàn phòng chống AIDS phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm 2016
2014/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2014/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo di tích ATK 2016
1982/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1982/QĐ-TTg phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam 2016
1806/TTG-KGVX
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1806/TTg-KGVX chủ trương thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
1931/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1931/QĐ-TTg cơ chế đối tác công tư đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 2016
1892/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1892/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 2016
1845/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1845/QĐ-TTg phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa Lào Cai 2016
1845/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1845/QĐ-TTg phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa Lào Cai 2016
1647/TTG-KGVX
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1647/TTg-KGVX điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do hội nông dân Việt Nam quản lý 2016
1797/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1797/QĐ-TTg cử Nguyễn Quang Thuấn chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam 2016
1751/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1751/QĐ-TTg kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Trung ương 2016
1755/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1755/QĐ-TTg chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến 2020 2016
196/QĐ-HĐGDQPANTW
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 196/QĐ-HĐGDQPANTW kiện toàn Ban Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng 2016
1717/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1717/QĐ-TTg thành lập Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
1650/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1650/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện 1956/QĐ-TTg đào tạo lao động nông thôn 2016
1640/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1640/QĐ-TTg quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy 2020 2030 2016
1619/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1619/QĐ-TTg kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP 2016
1558/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1558/QĐ-TTg đề án bảo tồn phát huy giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số 2016
1388/CĐ-TTG
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1388/CĐ-TTg tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết 2016
149/QĐ-ƯDCNTT
Ngày ban hành 04/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 149/QĐ-ƯDCNTT danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin 2016
1533/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1533/QĐ-TTg phê duyệt đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 2016 2020
1528/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1528/QĐ-TTg duyệt quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình 2030 2016
1508/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1508/QĐ-TTg danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 2016
1464/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1464/QĐ-TTg Đề án Phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới 2016 2020
1470/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1470/QĐ-TTg sửa đổi danh mục tiêu chí cơ sở thực hiện xã hội hóa giáo dục môi trường 2016
1437/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1437/QĐ-TTg Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài 2016
1382/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1382/QĐ-TTg tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến người Việt Nam ở nước ngoài 2016
1340/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1340/QĐ-TTg chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng tầm vóc trẻ em 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162