tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Vũ Đức Đam

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1736/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 19/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1736/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm công tác pháp chế
1713/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 16/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1713/VPCP-QHQT tổng kết thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP
1676/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 15/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1676/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển phát thải thấp với Hoa Kỳ
93/TB-VPCP
Ngày ban hành 14/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 93/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
1593/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 13/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1593/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về dự án hợp tác giữa hai văn phòng chính phủ Việt Nam và Lào
1459/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 09/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1459/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận thiết bị y tế đã qua sử dụng của Hội Hoa trắng - Cộng hòa Pháp viện trợ
1491/VPCP-TTĐT
Ngày ban hành 09/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1491/VPCP-TTĐT Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời
1455/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 09/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1455/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ hoạt động của Diễn đàn hiệu quả viện trợ
78/TB-VPCP
Ngày ban hành 08/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 78/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
77/TB-VPCP
Ngày ban hành 08/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 77/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
1407/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 07/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1407/VPCP-QHQT về cơ cấu lại vốn để mở rộng Dự án Cạnh tranh nông nghiệ
76/TB-VPCP
Ngày ban hành 07/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 76/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
1294/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 02/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1294/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật do Liên hiệp quốc viện trợ
1275/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 02/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1275/VPCP-QHQT Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long
1230/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 01/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1230/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký phê chuẩn Danh mục bảo lưu thuộc Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA)
188/QĐ-VPCP
Ngày ban hành 01/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành mẫu trình bày văn bản tại Văn phòng Chính phủ
1207/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 29/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1207/VPCP-QHQT sử dụng vốn dư của dự án ADB5
67/TB-VPCP
Ngày ban hành 29/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 67/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chi đối với công tác tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 do Văn phòng Chính phủ ban hành
1092/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 23/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1092/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng hạt giống lúa dự trữ quốc gia năm 2011 tại tỉnh Nghệ An
231/QĐ-TTg
Ngày ban hành 23/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”
57/TB-VPCP
Ngày ban hành 22/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 57/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành
974/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 21/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 974/VPCP-KTTH dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP
970/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 21/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 970/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa hai chính phủ Việt Nam và Pa-le-xtin
53/TB-VPCP
Ngày ban hành 20/02/2012
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 53/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 45 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
53/TB-VPCP
Ngày ban hành 20/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 53/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 45 của Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương
158/QĐ-VPCP
Ngày ban hành 20/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 158/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Văn phòng Chính phủ
931/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 17/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 931/VPCP-QHQT báo cáo định hướng vay và sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi
875/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 15/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 875/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra
875/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 15/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 875/VPCP- KGVX bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra
839/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 14/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 839/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo việc thực hiện Quyết định 76/2010/QĐ-TTg
841/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 14/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 841/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật: "Hỗ trợ triển khai Chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản trị công ty" do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ
799/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 13/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 799/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc lùi thời hạn trình Báo cáo Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO
150/QĐ-VPCP
Ngày ban hành 13/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 150/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức
766/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 10/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 766/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức quản lý thị trường
767/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 10/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 767/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với người làm trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc
750/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 09/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 750/VPCP-KGVX thí điểm đưa lao động trở lại Libi
750/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 09/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 750/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm đưa lao động trở lại Libi
734/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 09/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 734/VPCP-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ
714/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 08/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 714/VPCP-QHQT sửa đổi Hiệp định Quỹ nghiên cứu và tư vấn Việt - Bỉ
722/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 08/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 722/VPCP-QHQT ký Nghị định thư hợp tác đào tạo cán bộ
27/TB-VPCP
Ngày ban hành 30/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 27/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2012 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
27/TB-VPCP
Ngày ban hành 30/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 27/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị triển khai công tác ngành nội vụ năm 2012
486/VPCP-KSTT
Ngày ban hành 20/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 486/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
486/VPCP-KSTT
Ngày ban hành 20/01/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 486/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ
441/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 19/01/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 441/VPCP-QHQT năm 2012 Việt Nam tham gia Triển lãm EXPO Milano 2015
23/TB-VPCP
Ngày ban hành 19/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 23/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
21/TB-VPCP
Ngày ban hành 18/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 21/TB-VPCP ý kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
400/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 18/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 400/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về điều kiện hiệu lực Hiệp định Vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án "Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi"
15/TB-VPCP
Ngày ban hành 12/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 15/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
285/VPCP-KSTT
Ngày ban hành 12/01/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 285/VPCP-KSTT nghiên cứu bổ sung chỉ số thành phần đánh giá MEI
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940