tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Vũ Đức Đam

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1619/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1619/QĐ-TTg kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP 2016
1388/CĐ-TTG
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1388/CĐ-TTg tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết 2016
1558/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1558/QĐ-TTg đề án bảo tồn phát huy giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số 2016
149/QĐ-ƯDCNTT
Ngày ban hành 04/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 149/QĐ-ƯDCNTT danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin 2016
1533/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1533/QĐ-TTg phê duyệt đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 2016 2020
1528/QĐ-TTG
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1528/QĐ-TTg duyệt quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình 2030 2016
1508/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1508/QĐ-TTg danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 2016
1464/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1464/QĐ-TTg Đề án Phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới 2016 2020
1470/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1470/QĐ-TTg sửa đổi danh mục tiêu chí cơ sở thực hiện xã hội hóa giáo dục môi trường 2016
1437/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1437/QĐ-TTg Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài 2016
1382/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1382/QĐ-TTg tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến người Việt Nam ở nước ngoài 2016
1341/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1341/QĐ-TTg đề án đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật 2016 2025
1340/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1340/QĐ-TTg chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng tầm vóc trẻ em 2016
1076/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1076/QĐ-TTg đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất thể thao trường học 2016 2020
1062/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1062/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phát triển tài sản trí tuệ 2016 2020
1018/TTG-KGVX
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1018/TTg-KGVX phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tin học hóa giám định 2016
1028/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1028/QĐ-TTg Chương trình giáo dục đời sống gia đình 2020 2016
1023/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1023/QĐ-TTg chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em 2016 2020
1008/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1008/QĐ-TTg tăng cường tiếng Việt trẻ mầm non học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số 2016
90/HD-HĐGDQPAN
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 90/HD-HĐGDQPAN danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh 2016
882/TTG-KGVX
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 882/TTg-KGVX thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg tín dụng hộ gia đình người nhiễm HIV 2016
933/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 933/QĐ-TTg bảo quản phát huy giá trị tài liệu Châu bản triều Nguyễn Di sản tư liệu 2016
898/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 898/QĐ-TTg phương hướng mục tiêu nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng 2016 2020
865/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 865/QĐ-TTg thành lập Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai 2016
844/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 844/QĐ-TTg đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025 2016
21/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 21/2016/QĐ-TTg quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình
791/TTG-KGVX
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 791/TTg-KGVX triển khai tháng hành động phòng chống ma túy 2016
732/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 732/QĐ-TTg Đào tạo bồi dưỡng nhà giáo cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 2016
650/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 650/QĐ-TTg Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm công trình văn học nghệ thuật 2016
633/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 633/QĐ-TTg cấp ấn phẩm báo tạp chí vùng dân tộc thiểu số miền núi vùng đặc biệt khó khăn 2016
619/TTG-KGVX
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 619/TTg-KGVX thực hiện 11/2016/NĐ-CP cấp phép lao động người nước ngoài giảng dạy 2016
598/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 598/QĐ-TTg phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động trường đại học thương mại 2016
597/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 597/QĐ-TTg dự án cải thiện hệ thống thông tin phòng chống HIV AIDS 2016
540/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 540/QĐ-TTg đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động trường cao đẳng nghề Quy Nhơn 2016
538/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 538/QĐ-TTg Đề án đổi mới trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 2016
539/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 539/QĐ-TTg đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động trường cao đẳng nghề LILAMA2 2016 2019
515/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 515/QĐ-TTg đề án biện pháp bảo đảm bình đẳng giới nữ cán bộ công viên chức 2016 2020
468/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 468/QĐ-TTg kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 2016 2025
465/TTG-KGVX
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 465/TTg-KGVX hồ sơ quốc gia hát Xoan Phú Thọ trình UNESCO 2016
417/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 417/QĐ-TTg chương trình hợp tác Việt Nam tổ chức y tế thế giới 2016 2017
08/CT-TTG
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-TTg tăng cường giải pháp giảm quá tải bệnh viện mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh 2016
363/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 363/QĐ-TTg tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình 2016
361/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 361/QĐ-TTg chương trình phòng chống mại dâm 2016 2020
316/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 316/QĐ-TTg tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học 2011 2015
234/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 234/QĐ-TTg chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em 2016 2020
227/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 227/QĐ-TTg Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS Lao và sốt rét tài trợ
222/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 222/QĐ-TTg đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
209/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 209/QĐ-TTg Bảo quản phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn Di sản tư liệu thế giới
209/TTG-KGVX
Ngày ban hành 03/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 209/TTg-KGVX kéo dài việc thực hiện chính sách hỗ trợ học tập trẻ em
178/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 178/QĐ-TTg lãnh đạo của Đảng công tác bình đẳng giới sự tiến bộ của phụ nữ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162