tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Vũ Đức Đam

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
171/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 171/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học công nghệ công lập
150/QĐ-TTG
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 150/QĐ-TTg đề án truyền thông đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo dạy nghề
149/QĐ-TTG
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 149/QĐ-TTg phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng 2020 2016
87/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 87/QĐ-TTg tháng hành động an toàn vệ sinh lao động 2016
05/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/QĐ-TTg Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động 2016
2517/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2517/QĐ-TTg phê duyệt quy chế hoạt động của ban quản lý khu đại học phố hiến Hưng Yên
2417/TTG-KGVX
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2417/TTg-KGVX kéo dài việc thực hiện chính sách trẻ em giáo viên mầm non 2015
2478/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2478/QĐ-TTg duyệt đề án truyền thông phát triển toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
2382/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2382/QĐ-TTg công nhận bảo vật quốc gia 2015
2395/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2395/QĐ-TTg duyệt đào tạo nhân lực khoa học công nghệ trong nước nước ngoài bằng ngân sách
2367/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2367/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt 2015
2361/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2361/QĐ-TTg duyệt chương trình bảo vệ trẻ em 2015
2247/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2247/QĐ-TTg thành lập trường đại học Mỹ tại Việt Nam 2015
2169/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2169/QĐ-TTg duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo khu lưu niệm Nguyễn Du Hà Tĩnh 2015
2202/TTG-KGVX
Ngày ban hành 02/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2202/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc ủy quyền phê duyệt các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
2163/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2163/QĐ-TTg duyệt quy hoạch bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu 2015
2056/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2056/QĐ-TTg thành lập trường đại học y khoa Tokyo Việt Nam 2015
2045/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2045/QĐ-TTg Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội nông dân Việt Nam 2015
1833/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1833/QĐ-TTg Quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm 2015
1820/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1820/QĐ-TTg sửa đổi một số nội dung Quyết định 371/QĐ-TTg và Quyết định 2047/QĐ-TTg 2015
1767/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1767/QĐ-TTg quỹ toàn cầu phòng chống AIDS lao sốt rét tài trợ 2015
1718/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1718/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 1
1696/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1696/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới 2016 2020
1670/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1670/QĐ-TTg Quy hoạch viện trung tâm nghiên cứu phòng thí nghiệm công nghệ sinh học
1671/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1671/QĐ-TTg Chương trình bảo tồn sử dụng bền vững nguồn gen 2025 2030
1618/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1618/QĐ-TTg 2015 Quy chế hoạt động của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao Hà Nam
1632/CĐ-TTG
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1632/CĐ-TTg phòng chống sốt xuất huyết 2015
1559/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1559/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 2020
1532/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1532/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS tệ nạn ma túy mại dâm
1501/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1501/QĐ-TTg Giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống thanh thiếu niên nhi đồng
1465/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1465/QĐ-TTg 2015 Quy hoạch phát triển Khu du lịch Điện Biên Phủ Pá Khoang Điện Biên
1400/QĐ-TTG
Ngày ban hành 18/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1400/QĐ-TTg 2015 Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa gia đình thể dục thể thao du lịch
1355/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1355/QĐ-TTg 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa gia đình thể dục thể thao
1316/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1316/QĐ-TTg 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ
1275/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1275/QĐ-TTg 2015 danh mục Dự án hợp tác với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp
1239/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1239/QĐ-TTg 2015 mua thiết bị bắn tập phục vụ môn giáo dục quốc phòng an ninh
1234/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1234/QĐ-TTg 2015 thành lập Trường Đại học Khánh Hòa của Thủ tướng Chính phủ
1235/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1235/QĐ-TTg 2015 chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em
1191/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1191/QĐ-TTg 2015 thành lập Học viện Tòa án
1190/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1190/QĐ-TTg 2015 phê duyệt danh mục trang thiết bị y tế có kết cấu đơn giản đã qua sử dụng
1168/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1168/QĐ-TTg 2015 duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 2020
1071/QĐ-TTg
Ngày ban hành 14/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1071/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt điều chỉnh địa bàn và kết quả Dự án khu vực do Quỹ Toàn cầu phòng chống sốt rét tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành
1030/QĐ-TTg
Ngày ban hành 08/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1030/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển nguồn nhân lực Ốt-xtrây-lia - Việt Nam” do Ốt-xtrây-lia tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành
1021/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1021/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
991/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 991/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án do ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành
1004/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1004/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2.000) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
971/QĐ-TTg
Ngày ban hành 01/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 971/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
830/QĐ-TTg
Ngày ban hành 11/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 830/QĐ-TTg năm 2015 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
790/CĐ-TTg
Ngày ban hành 03/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công điện 790/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung đông do vi rút Corona (Mers-Cov)
67/QĐ-BCĐLNKGVX
Ngày ban hành 26/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 67/QĐ-BCĐLNKGVX của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162