tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Vũ Đức Đam

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
8158/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 01/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8158/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình vận động, thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA 6 tháng đầu năm 2013
346/TB-VPCP
Ngày ban hành 16/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 346/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giảm quá tải bệnh viện do Văn phòng Chính phủ ban hành
7473/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 06/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7473/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy nhanh việc thực hiện các dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ
7474/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 06/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7474/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Đan Mạch
7396/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 04/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7396/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hoa Kỳ
6597/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 09/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6597/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ chế tài chính Dự án Năng lượng tái tạo vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)
6598/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 09/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6598/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về phạm vi và phương thức triển khai dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)
294/TB-VPCP
Ngày ban hành 08/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 294/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
6496/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 06/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6496/VPCP-QHQT 2013 bão lãnh MIGA dự án đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng
6132/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 25/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6132/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn Hiệp định vay Dự án "Truyền tải điện miền Bắc mở rộng" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)
6025/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 24/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6025/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc cập nhật những vấn đề liên quan đến hợp tác của Ngân hàng Thế giới (WB) với Việt Nam
5986/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 23/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5986/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung dự án "Hỗ trợ phát triển nông nghiệp có tưới" trong Danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2013
252/TB-VPCP
Ngày ban hành 18/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 252/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang về sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, cá tra do Văn phòng Chính phủ ban hành
5787/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 16/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5787/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5619/VPCP-TH
Ngày ban hành 10/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5619/VPCP-TH 2013 gửi Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành của Chính phủ
222/TB-VPCP
Ngày ban hành 28/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 222/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
5150/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 25/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5150/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Hiệp định viện trợ của IFAD cho dự án "Thí điểm giảm nghèo tại huyện Ia Pa"
5102/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 25/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5102/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về cơ chế quản trị Sáng kiến Thống nhất hành động hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc
5000/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5000/VPCP-QHQT gia hạn thời gian Hiệp định viện trợ GEF-MSP-19-VN 2013
4972/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 19/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4972/VPCP-QHQT số vốn không sử dụng hết Dự án phát triển cấp nước 2013
4828/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 14/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4828/VPCP-QHQT năm 2013 Tập đoàn Viễn thông quân đội đầu tư sang Hoa Kỳ
4774/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 13/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4774/VPCP-QHQT năm 2013 kết quả tham dự Hội nghị thường niên Ngân hàng
4733/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 11/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4733/VPCP-QHQT năm 2013 hợp vốn tài trợ đầu tư Dự án đường sắt đô thị
4721/VPCP-TCCV
Ngày ban hành 11/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4721/VPCP-TCCV năm 2013 thông báo ý kiến của Thủ tướng về việc xét tặng
4507/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 05/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4507/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về Đề án tổ chức kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ
4406/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 31/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4406/VPCP-QHQT năm 2013 Phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông
4373/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 30/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4373/VPCP-QHQT năm 2013 tham gia xây dựng Chương trình Nghị sự
4310/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 29/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4310/VPCP-QHQT năm 2013 điều chỉnh đầu tư và bổ sung vốn dự án cao tốc
4289/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 28/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4289/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế tài chính cho SP-RCC
4262/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 28/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4262/VPCP-QHQT năm 2013 thực hiện dự án VNREDSat-1
4232/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 27/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4232/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Hiệp định Tài trợ cho Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)
4193/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 24/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4193/VPCP-QHQT năm 2013 phát triển đô thị các tỉnh miền núi phía Bắc
4120/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 22/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4120/VPCP-QHQT tham gia thực hiện dự án trợ kỹ thuật vùng
3418/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 03/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3418/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về cơ chế tài chính của các dự án thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố Lạng Sơn và Hòa Bình sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức
3327/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 26/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3327/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết hoạt động đối ngoại 2012 và dự kiến chương trình đối ngoại 2013 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ , cơ quan trực thuộc Chính phủ và của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3249/VPCP-V.III
Ngày ban hành 24/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3249/VPCP-V.III phân công chuẩn bị phiên họp thứ 18 của UBTVQH
179/TB-VPCP
Ngày ban hành 24/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 179/TB-VPCP năm 2013 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
2962/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 15/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2962/VPCP-QHQT cắt giảm phần vốn không sử dụng của Dự án phát triển
2632/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 03/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2632/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán HEDPO3
268/QĐ-VPCP
Ngày ban hành 26/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 268/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Điện tử Chính phủ
2336/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 26/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2336/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định vay
2319/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 25/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2319/VPCP-QHQT áp dụng thời gian mở đóng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo
2068/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 16/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2068/VPCP-QHQT điều chỉnh Dự án hỗ trợ kỹ thuật vay vốn ADB
1866/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 11/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1866/VPCP-QHQT tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật Tiểu vùng Mê Công mở rộng
97/TB-VPCP
Ngày ban hành 08/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 97/TB-VPCP kết luận Hội nghị Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
1776/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 06/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1776/VPCP-QHQT Đàm phán Hiệp định Tài trợ Dự án Phát triển bền vững
1750/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 05/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1750/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Ngân hàng Phát triển châu Á
1751/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 05/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1751/VPCP-QHQT triển khai Thỏa thuận với OIF Hợp tác đào tạo tiếng Pháp
1687/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 01/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1687/VPCP-QHQT gia hạn thời gian thực hiện Dự án do Tổ chức Phát triển
1499/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 23/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1499/VPCP-QHQT gia hạn thời hạn khóa sổ khoản vay dự án 1 Chương trình
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940