tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Vũ Đức Đam

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1483/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 22/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1483/VPCP-QHQT gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh kinh phí Dự án
1446/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 21/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1446/VPCP-QHQT gia hạn thời gian khóa sổ Khoản vay cho Dự án Nhà máy Th
1311/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 18/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1311/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán dự án hỗ trợ nông nghiệp
1321/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 18/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1321/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán dự án Quỹ hỗ trợ chuẩn bị
72/TB-VPCP
Ngày ban hành 08/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 72/TB-VPCP kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành
1243/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 07/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1243/VPCP-QHQT báo cáo Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế xã hội
1107/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 05/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1107/VPCP-QHQT quản lý giải ngân trách nhiệm các bên dự án hợp tác
1073/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 04/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1073/VPCP-QHQT gia hạn thời gian khoá sổ Khoản vay Dự án Nhà máy nhiệt
1032/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 01/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1032/VPCP-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật bổ sung dự án
51/TB-VPCP
Ngày ban hành 31/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 51/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 50 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
831/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 25/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 831/VPCP-QHQT năm 2013 Văn kiện Quan hệ đối tác Việt Nam
773/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 23/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 773/VPCP-QHQT tăng cường tham gia của Việt Nam vào UNESCO
727/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 22/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 727/VPCP-QHQT gia hạn điều chỉnh Dự án Cải cách Quản lý Tài chính công
740/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 22/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 740/VPCP-QHQT đàm phán với Ngân hàng Thế giới về dự án “Tăng cường khả
713/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 22/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 713/VPCP-QHQT nâng cấp Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ lẫn nhau
06/BC-HĐGDQPANTW
Ngày ban hành 10/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 06/BC-HĐGDQPANTW kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2014 do Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ban hành
327/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 10/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 327/VPCP-KTTH xử lý kiến nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam
301/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 10/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 301/VPCP-KTTH thuế nhập khẩu linh kiện bộ phận máy móc thiết bị
284/VPCP-V.III
Ngày ban hành 09/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 284/VPCP-V.III thực hiện Nghị quyết 551/NQ-UBTVQH13 hoạt động giám sát
149/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 05/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 149/VPCP-QHQT phê duyệt cơ chế tài chính cho Chương trình nước sạch
07/TB-VPCP
Ngày ban hành 04/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 07/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
04/TB-VPCP
Ngày ban hành 04/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 04/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
10746/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10746/VPCP-QHQT bổ sung kinh phí gia hạn thời gian dự án do MDG tài trợ
10773/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10773/VPCP-QHQT điều chỉnh Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Y tế
10745/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10745/VPCP-QHQT gia hạn thời gian thực hiện Dự án do UNDP tài trợ
10649/VPCP-V.III
Ngày ban hành 25/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10649/VPCP-V.III thực hiện Nghị quyết 40/2012/QH13 chất vấn và trả lời
10456/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 20/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10456/VPCP-QHQT điều chỉnh ngân sách Dự án 3PAD Bắc Kạn vốn vay
10369/VPCP-KTN
Ngày ban hành 18/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10369/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bãi bỏ các quy định cấm, tạm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương
10271/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 14/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10271/VPCP-QHQT điều chỉnh vốn cho Chương trình đảm bảo chất lượng
10208/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 13/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10208/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Dự án Đầu tư lưới điện
10137/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 12/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10137/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện hỗ trợ kỹ thuật về tài chính vi mô do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ
10113/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 11/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10113/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động "Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ
10034/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 07/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10034/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán dự án Hỗ trợ đối tác công tư
10029/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 07/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10029/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán dự án Phát triển đô thị
9895/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 03/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9895/VPCP-QHQT tiếp nhận 02 xe ô tô Lào tặng Bộ Quốc Phòng
9807/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 30/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9807/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định 59/2001/QĐ-TTg
9802/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 29/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 9802/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ năm 2012
1368/QĐ-VPCP
Ngày ban hành 19/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1368/QĐ-VPCP năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ
8839/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 03/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8839/VPCP-QHQT đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á về khoản vay 2
8838/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 03/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8838/VPCP-QHQT đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á Hiệp định vay
8832/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 02/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8832/VPCP-QHQT Danh mục Dự án viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc
8743/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 01/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8743/VPCP-QHQT thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài
8638/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 29/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8638/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kết quả đàm phán dự án "Nâng cao năng lực quản lý vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng" vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
8504/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 25/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8504/VPCP-QHQT Việt Nam tổ chức Diễn đàn khu vực châu Á giảm thiểu
8300/VPCP-KTN
Ngày ban hành 18/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8300/VPCP-KTN rà soát kiểm tra chồng lấn Quy hoạch khoáng sản làm xi mă
8283/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 17/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8283/VPCP-QHQT Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông
8157/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 12/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8157/VPCP-QHQT tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam
8107/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 11/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8107/VPCP-QHQT ký kết Thỏa thuận hợp tác đào tạo tiếng Pháp
8028/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 09/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8028/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phân chia lợi nhuận từ bán vàng vào Quỹ Tín thác Tăng trưởng và Giảm nghèo (PRGT)
8030/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 09/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8030/VPCP-QHQT đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á về khoản vay
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940