tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Vũ Đức Đam

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
7934/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 08/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7934/VPCP-QHQT thực hiện Diễn đàn Quốc gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai
7928/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 08/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7928/VPCP-QHQT Đề án phát triển Đặc khu kinh tế tại Việt Nam
7851/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 04/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7851/VPCP-QHQT báo cáo tình hình vận động thu hút sử dụng ODA
7801/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 03/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7801/VPCP-QHQT đầu tư mạng viễn thông tại nước ngoài của Viettel Global
7603/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 27/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7603/VPCP-QHQT phê duyệt Kế hoạch hành động Chương trình nước sạch
7513/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 25/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7513/VPCP-QHQT dự án Nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS
7417/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 20/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7417/VPCP-QHQT đàm phán với Ngân hàng Thế giới Hiệp định tài trợ
7387/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 19/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7387/VPCP-QHQT đàm phán với Ngân hàng Thế giới Hiệp định Tài trợ
7305/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 18/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7305/VPCP-QHQT triển khai kết quả sau chuyến thăm và làm việc
7340/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 18/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7340/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thuế xuất khẩu than
7275/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 17/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7275/VPCP-QHQT tham gia dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy mô tư vấn chính sách
7209/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 13/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7209/VPCP-QHQT tham dự Hội nghị Thường niên IMF/WB 2012 tại Nhật Bản
7161/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 12/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7161/VPCP-QHQT đàm phán Ngân hàng Phát triển châu Á Dự án
6910/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 05/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6910/VPCP-QHQT dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội
318/TB-VPCP
Ngày ban hành 05/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 318/TB-VPCP ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
6853/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 04/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6853/VPCP-QHQT khoản vay lần thứ 2 của Ngân hàng Thế giới
6771/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 30/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6771/VPCP-QHQT đàm phán Hiệp định vay cho Dự án Hỗ trợ đối tác công tư
6699/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 28/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6699/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đàm phán Hiệp định vay cho Dự án "Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2" vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
6072/VPCP-TH
Ngày ban hành 10/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6072/VPCP-TH năm 2012 tổ chức tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg
286/TB-VPCP
Ngày ban hành 08/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 286/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh cựu chiến binh do Văn phòng Chính phủ ban hành
285/TB-VPCP
Ngày ban hành 07/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 285/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
5885/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 07/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 5885/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam
5872/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 06/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5872/VPCP-QHQT điều chỉnh phân bổ kinh phí trong Hiệp định vay
5694/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 01/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5694/VPCP-QHQT năm 2012 dự án xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo
5680/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 01/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 5680/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về Kế hoạch hành động và đánh giá những trở ngại thực hiện các mục tiêu của Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ vào năm 2015
5571/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 27/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5571/VPCP-QHQT bổ sung vốn ODA Phần Lan kéo dài thời gian thực hiện
5570/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 27/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 5570/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kết quả Hội nghị MRM4, EMM10 tại Nga và Lễ công bố chính thức khởi động đàm phán EVFTA tại Bỉ
5600/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 27/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 5600/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Tài chính dự án do EU tài trợ
270/TB-VPCP
Ngày ban hành 26/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 270/TB-VPCP năm 2012 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
5481/VPCP-TH
Ngày ban hành 25/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5481/VPCP-TH thực hiện Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn
5494/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 25/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5494/VPCP-QHQT điều chỉnh điều kiện cho vay lại Dự án Tăng cường
5413/VPCP-TH
Ngày ban hành 23/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5413/VPCP-TH phân công Bộ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
5385/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 23/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5385/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Danh mục sử dụng viện trợ của EU tại Quảng Bình, Kon Tum và Hòa Bình
5289/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 18/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5289/VPCP-QHQT thực hiện nguồn vốn của IDA 16 phân bổ cho Việt Nam
5287/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 18/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5287/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về các Hiệp định sửa đổi, bổ sung Hiệp định vay cho hai dự án cấp nước Quảng Ngãi và Cà Mau sử dụng ODA của Italia
5206/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 13/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5206/VPCP-QHQT giải ngân dự án ODA tình hình thực hiện 09 dự án giải
5133/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 12/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5133/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về khoản vay Chương trình phát triển tài chính vi mô
5021/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 09/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5021/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng (Reta) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ
4999/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 06/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4999/VPCP-QHQT Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt
4952/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 05/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4952/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho các xã đặc biệt khó khăn
4822/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 02/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4822/VPCP-QHQT phê duyệt cơ chế tài chính Dự án Nguồn lợi ven biển
4773/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 29/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4773/VPCP-QHQT phê duyệt danh mục Dự án quy hoạch xây dựng
4624/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 26/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4624/VPCP-QHQT xem xét đề xuất thành lập liên doanh chế biến gạo
406/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 18/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 406/VPCP-QHQT báo cáo kết quả Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ
4369/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 15/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4369/VPCP-QHQT kết quả kỳ họp thứ 6 Tiểu ban hỗn hợp thương mại
4295/VPCP-TCCV
Ngày ban hành 14/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4295/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã thuộc 62 huyện nghèo
4217/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 12/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4217/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp thông tin và bình luận về phạm vi và việc áp dụng quyền tài phán phổ quát của Việt Nam
3964/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 09/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3964/VPCP-QHQT Dự án hỗ trợ tăng cường năng lực kiểm tra đấu thầu
4130/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 08/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4130/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Đề án nghiên cứu khả năng gia nhập Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế
4017/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 05/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4017/VPCP-KTTH hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940