tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Vũ Đức Đam

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3965/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 04/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3965/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc cơ cấu lại vốn để mở rộng Dự án "Cạnh tranh nông nghiệp" (ACP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ
3990/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 04/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3990/VPCP-QHQT quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài
3935/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 01/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3935/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt nội dung "Văn kiện hợp tác quốc gia chung giữa 3 tổ chức UNDP, UNICEF, UNFPA và Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2012-2016"
3951/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 01/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3951/VPCP-QHQT danh mục dự án sử dụng vốn ODA của Ô-xtrây-li-a
3794/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 29/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3794/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đàm phán và ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Cô-xta Ri-ca
434/QĐ-VPCP
Ngày ban hành 24/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 434/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy định về tổ chức phục vụ các cuộc tiếp khách nước ngoài và đi công tác nước ngoài của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ
3638/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 23/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3638/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt và ký Chương trình hợp tác Quốc gia với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
3488/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 18/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3488/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thống nhất trình tự, thủ tục trình đàm phán, ký và phê chuẩn các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp
3362/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 15/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3362/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kết quả thỏa thuận hợp tác ODA với Hàn Quốc
3334/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 14/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3334/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký bản ghi nhớ về Dự án Kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada
3301/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 14/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3301/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia nhập Mạng lưới cây ăn quả nhiệt đới quốc tế (TFNet)
3287/VPCP-TH
Ngày ban hành 12/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3287/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2012
3182/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 09/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3182/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai một số nội dung hợp tác cụ thể với Hàn Quốc
3089/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 07/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3089/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục hỗ trợ kỹ thuật tăng cường giao thông đô thị bền vững cho Đường sắt đô thị số 3 Hà Nội
165/TB-VPCP
Ngày ban hành 04/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 165/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
3034/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 03/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3034/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về các dự án có khả năng rủi ro và các dự án có vấn đề trong quá trình thực hiện
159/TB-VPCP
Ngày ban hành 02/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 159/TB-VPCP phát biểu kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 05/2006/NQLT-CP-UBTWMTTQVN do Văn phòng Chính phủ ban hành
12/CT-TTg
Ngày ban hành 28/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc
2859/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 25/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2859/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục Dự án "Xây dựng mạng lưới nghiên cứu trong lĩnh vực y tế" do Thụy Điển tài trợ
150/TB-VPCP
Ngày ban hành 24/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 150/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2804/VPCP-TH
Ngày ban hành 23/04/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2804/VPCP-TH thông báo ý kiến chỉ đạoThủ tướng Chính phủ
2798/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 23/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2798/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội thảo quốc tế về quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp
2642/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 17/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2642/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình vận động, thu hút và sử dụng nguồn ODA năm 2011 và các biện pháp tăng cường giải ngân vốn ODA năm 2012
2574/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 16/04/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2574/VPCP-QHQT tham dự Hội nghị Liên hợp quốc về phát triển bền vững
2547/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 13/04/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2547/VPCP-QHQTgói cam kết dịch vụ thứ 8 và Kế hoạch thực hiện Hiệp định
2453/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 11/04/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2453/VPCP-QHQT tham dự Hội nghị UNCTAD lần thứ 13 tại Quatar
140/TB-VPCP
Ngày ban hành 11/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 140/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 239/QĐ-TTg về Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2440/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 11/04/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2440/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách
138/TB-VPCP
Ngày ban hành 11/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 138/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường đại học xuất sắc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng trường đại học xuất sắc do Văn phòng Chính phủ ban hành
138/TB-VPCP
Ngày ban hành 11/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 138/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc
137/TB-VPCP
Ngày ban hành 11/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 137/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành
2447/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 11/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2447/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành sách đến năm 2020
2376/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 10/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2376/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký Hiệp định vay lại đối với dự án cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
134/TB-VPCP
Ngày ban hành 10/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 134/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình
134/TB-VPCP
Ngày ban hành 10/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 134/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
2402/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 10/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2402/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020
129/TB-VPCP
Ngày ban hành 05/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 129/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
128/TB-VPCP
Ngày ban hành 05/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 128/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2252/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 05/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2252/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo công tác đối ngoại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011, dự kiến hoạt động năm 2012
2145/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 03/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2145/VPCP-QHQT Văn phòng Chính phủ về Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước Trà Vinh sử dụng ODA của Chính phủ Đức
2146/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 03/04/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2146/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa hai Chính phủ Việt Nam và San Marino
2134/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 31/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2134/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký Văn kiện hợp nhất Quy tắc trình trường hợp không tuân thủ lên Cấp cao ASEAN
2133/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 31/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2133/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc góp vốn đợt 2 cho lần tăng vốn thứ V của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
122/TB-VPCP
Ngày ban hành 30/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 122/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tổ chức Hội nghị quan hệ hợp tác quốc hội Việt Nam - Lào ngày 28 tháng 3 năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành
1915/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 23/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1915/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Bra-xin tại Bra-xin năm 2012
1900/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 23/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1900/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn Than - Khoáng sản với Tập đoàn GPM về liên doanh xây dựng nhà máy luyện đồng
242/QĐ-VPCP
Ngày ban hành 22/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 242/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ
105/TB-VPCP
Ngày ban hành 22/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 105/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp về hoạt động kỷ niệm "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012" ngày 15 tháng 3 năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành
1804/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 20/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1804/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng ODA của Chính phủ Đức
1816/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 20/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1816/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định vận chuyển hàng không Việt Nam và Cộng hòa Séc
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940