tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Vương Đình Huệ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
171/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 171/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Nghệ An 2017
161/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 161/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất
117/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 117/QĐ-TTg 2018 mức lãi suất cho vay ưu đãi theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP
61/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 61/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới khu vực biên giới tỉnh Nghệ An
51/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/QĐ-TTg 2018 xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận
30/QĐ-TTG
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/QĐ-TTg 2018 xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương
16/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
10/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Khánh Hòa
2129/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2129/QĐ-TTg 2017 Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
2129/QD-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decision 2129/QD-TTg approval for plan to restructure Vietnam Posts and Telecommunications Group
2133/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2133/QĐ-TTg 2017 cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Lương thực miền Nam
2125/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2125/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Phú Yên
2100/QD-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Decision 2100/QD-TTg 2017 equitization of parent company Power Generation Joint Stock Corporation
2100/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2100/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Phát điện 3
2090/QĐ-TTG
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2090/QĐ-TTg 2017 Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su
2074/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2074/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Thanh Hóa
2050/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2050/QĐ-TTg 2017 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La
354/TTG-KTTH
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 354/TTg-KTTH bổ sung chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV 2017
292/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 292/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trự quốc gia cho tỉnh Trà Vinh 2017
115/QĐ-BCĐLNKT
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 115/QĐ-BCĐLNKT Quy chế tổ chức Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế kinh tế 2017
114/QĐ-BCĐLNKT
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 114/QĐ-BCĐLNKT danh sách Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế 2017
239/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 239/QĐ-TTg công nhận thành phố Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2017
204/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 204/QĐ-TTg xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên 2017
183/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 183/QĐ-TTg công nhận thị xã Từ Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2016 2017
184/QĐ-TTG
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 184/QĐ-TTg công nhận huyện Tiên Du Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới 2016 2017
48/QĐ-BCĐDADNCT
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/QĐ-BCĐDADNCT Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém dự án 2017
105/QĐ-TTG
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 105/QĐ-TTg công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 2017
104/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 104/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng 2017
102/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 102/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình 2017
58/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trự quốc gia cho Bình Định Quảng Ngãi 2017
2350/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2350/QĐ-TTg hỗ trợ giống cây trồng nguồn dự trữ quốc gia cho địa phương 2016
2352/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2352/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trự quốc gia Nghệ An Quảng Trị
2266/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2266/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Hà Tĩnh Quảng Bình 2016
2253/QĐ-TTG
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2253/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin nguồn dự trữ quốc gia phục vụ tiêm phòng 2016
2220/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2220/QĐ-TTg thực hiện 593/QĐ-TTg phát triển kinh tế xã hội sông Cửu Long 2016 2020
2187/QĐ-TTG
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2187/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Bến Tre 2016
2185/QĐ-TTG
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2185/QĐ-TTg Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia ASEAN 2016 2020
2108/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2108/QĐ-TTg công nhận huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới 2016
2049/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2049/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận 2016
323/QĐ-UBCĐASW
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 323/QĐ-UBCĐDASW Quy chế hoạt động Ủy ban chỉ đạo quốc gia Cơ chế một cửa ASEAN 2016
2009/QĐ-TTG
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2009/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Cà Mau 2016
317/QĐ-BCĐCTMTQG
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 317/QĐ-BCĐCTMTQG Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia 2016 2020
1980/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 1980/QĐ-TTg bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới 2016 2020
1813/TTG-ĐMDN
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1813/TTg-ĐMDN sự nghiệp công lập Đà Nẵng chuyển thành công ty cổ phần 2016 2020
1961/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1961/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia Yên Bái 2016
1925/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1925/QĐ-TTg công nhận Tân Hiệp Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới 2015 2016
1768/TTG-ĐMDN
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1768/TTg-ĐMDN chuyển nhượng vốn theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP 2016
1920/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1920/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Văn phòng Điều phối nông thôn 2016
1921/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1921/QĐ-TTg xuất bổ sung lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Lào Cai 2016
1916/QĐ-TTG
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1916/QĐ-TTg công nhận Phú Quý Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn 2015 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162