tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Vương Đình Huệ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
150/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 150/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Phú Yên
1018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1018/QĐ-TTg xuất cấp hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bình Thuận 2016
744/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 744/QĐ-TTg xuất cấp lương thực nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An 2016
743/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 743/QĐ-TTg xuất cấp lương thực nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng 2016
723/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 723/QĐ-TTg Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp 2016
756/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 15/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 756/QĐ-KTNN năm 2011 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
755/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 15/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 755/QĐ-KTNN năm 2011 về thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực XI do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
745/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 10/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 745/QĐ-KTNN năm 2011 về thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực X do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
749/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 10/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 749/QĐ-KTNN năm 2011 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước khu vực X do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162