Tìm văn bản "02/2013/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà và tài sản khác để tính lệ
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND quy định điều kiện an toàn hoạt động của phương tiện thủy nội địa thô sơ
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND đặt tên đường đô thị thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính Bình Tân
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy định dạy học thêm trên địa bàn tỉnh Yên Bái
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2013 tỉnh Vĩnh Phúc
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô bị tạm giữ do vi
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Quy trình đăng ký, cung cấp thông tin thế chấp quyền sử dụng đất, tài
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND quy định số lượng và mức phụ cấp cho chức danh Ban Bảo vệ dân phố, Tổ
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND đặt tên đường đô thị thị trấn Thanh Bình huyện Bù Đốp
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 6, thành phố
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu do thành phố Hồ Chí Minh ban
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 10
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/01/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau : Về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND tỷ lệ chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2011/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 1
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 trên địa bàn
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thời hạn (đất mượn thi
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/02/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Quy định dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Yên Bái
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tập trung trên địa bàn
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước đối với hội
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước đối với hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nhà Bè giai đoạn
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1028/1998/QĐ-UB về phụ cấp cho cán bộ thuộc diện Bảo
02/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/01/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hoạt động công tác dân vận ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà
1448/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1448/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ một phần 02/2013/QĐ-UBND đầu tư xây dựng mới chợ Bến Tre
08/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 08/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2013/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí Chi hội ấp Long An
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162