tư vấn pháp luật

Tìm văn bản "04/2018/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục Quận 1 Hồ Chí Minh
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý công tác thi đua khen thưởng Vũng Tàu
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý bảo vệ khai thác sử dụng tài nguyên nước Hòa Bình
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quyết toán kinh phí hoạt động giám sát phản biện xã hội Điện Biên
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2014/QĐ-UBND và 37/2014/QĐ-UBND Long An
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 34/2010/QĐ-UBND Quy định chế độ công tác phí Quảng Ngãi
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 125/2014/QĐ-UBND Nghệ An
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi 51/2013/QĐ-UBND các khoản thu khác cơ sở giáo dục Hà Nội
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quyết toán kinh phí bảo đảm xây dựng văn bản quy phạm An Giang
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND Phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke Lạng Sơn
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940