Tìm văn bản "07/2017/QĐ-UBND"

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND mức thu phí tại dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 Bình Phước
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính người sử dụng đất Hà Nam
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh Bến Tre
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy viên chức đơn vị sự nghiệp công Long
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Quy định xin lỗi giải quyết thủ tục hành chính sai sót trễ hạn Phú Yên
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng Sơn La
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Bảng giá đất điều chỉnh huyện Đức Trọng theo 69/2014/QĐ-UBND Lâm Đồng
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Lạng
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2010/QĐ-UBND Quy chế làm việc Ủy ban quận Hồ Chí Minh
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND giải quyết thủ tục đầu tư dự án nguồn vốn không thuộc ngân sách Bình
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND sửa đổi 39/2015/QĐ-UBND thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng Sóc Trăng
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND cơ chế lồng ghép quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế Quảng Ngãi
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND mức chi trả nhuận bút lĩnh vực báo chí xuất bản thông tin điện tử Hòa
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND sửa đổi 01/2015/QĐ-UBND 31/2016/QĐ-UBND Kon Tum
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162